Döge

Karácsonyi pásztorjáték

2019. december 24.

December 24-én Dögén, az esti szentmise betlehemi játékkal vette kezdetét. Urunk, Jézus Krisztus születését ünnepeltük. 14 gyermekből álló lelkes csapat szabadidejüket nem sajnálva, szabadon, örömmel, szeretetben, 4 héten át készültek fel tartalmas előadásukra. A szentmisén sok ember vett részt, a hívek, a gyermekek szülei, családtagjai és más- más emberek kiket ez a 14 fiatal vonzott be előadásukkal. Úgy érzem Isten szeretetét mindazok megtapasztalhatták itt, akik még talán nem tudnak igazán igent mondani az Istenre. Ezek a gyermekek sugárzó mosolyukkal tükrözték Isten gondviselését, aki még Fiát sem sajnálta tőlünk mint emberektől. Maga a felkészülés, a betlehemi játék, és a szentmise Isten kegyelmeiben részesítettek melynek összefoglaló üzenete: "Velünk az Isten".

Szabó Tiborné
A dögei egyházközség híve

[ képek... ]

Dögei Templombúcsú

2019. október 20.

Nagy örömmel gyűltünk össze Szent Hedvig ünnepén, templomunk oltalmazójának napján. Mikor megérkeztem a templom kapujába, csodálkozva néztem az igyekvő előkészületeket. Megragadta a tekintetemet, hogy különleges módon, a templom feldíszített udvarában fogunk köszönetet mondani a sok-sok ajándékért, amit Istentől kaptunk.

[ képek... ][ tovább... ]

Elsőáldozás 2017.

2017. május 21.

2017. május 21-én a dögei római katolikus templomban hat gyerek járulhatott elsőnek az Oltáriszentséghez. Gyönyörű kezdete ez egy egész életre kiható folyamatnak.

[ képek... ][ tovább... ]

Templombúcsú Dögében

2014. október 16.

Idén október 16-án vasárnap délelőtt fél 12 órakor a dögei egyházközség templombúcsúján vehettem részt. A szentmisét Linzenbold József esperes-plébános atya celebrálta. Mivel az ilyen alkalmakkor a templom védőszentjét ünnepeljük, Papp Tamás diakónus Szent Hedvig életéről és Istennel való kapcsolatáról szóló gondolatait osztotta meg velünk úgy, hogy magunkba nézve saját életünkre is vonatkoztathattuk azokat.

[ képek... ][ tovább... ]

Elsőáldozás Dögében

2014. május 18.

A hagyományokhoz hasonlóan ebben az esztendőben is sor került egyházközségünkben az elsőáldozásra. Idén, május 18-án Riczkó Ferenc 4. osztályos tanuló lett elsőáldozó. Az elsőáldozás nagy jelentőséggel bír, hiszen ilyenkor a gyermek egyet előre lép hitében. A keresztségben a szülők hitére válik az újszülött az egyház tagjává.

[ képek... ][ tovább... ]

Pásztorjáték Dögében

2013. december 24.

Mivel a létszám és a templom szűkössége nem tette lehetővé a mozgást, így idén a Dögei Kultúrházban került sor a fiatalok pásztorjátékára. Közel harminc fiatalt sikerült bevonni a szerepbe. Voltak, akik verset szavaltak, voltak olyanok, akik szerepet vállaltak és olyanok is voltak, akik hangúkkal erősítették a darabot.

[ képek... ][ tovább... ]

Templombúcsú 2013

2013. október 20.

Az idei évben is megtartotta a dögei egyházközség templombúcsújának ünnepét. A Szent Hedvig oltalmába ajánlott egyházközség apraja nagyja eljött a közös hálaadásra, melyre október hónap 3. vasárnapján de. fél 12 órakor került sor. Az ünnepi szentmisét a tavalyi évhez hasonlóan Linzenbold József esperes-plébános atya celebrálta.

[ képek... ][ tovább... ]

Krumpli fesztivál

2013. augusztus 17.

Dögében Krumpli fesztivált tartottak augusztus 17-én. A falunap keretében rengeteg program várta az érdeklődőket. A program központi része a főző verseny volt, melyben csapatok indulhattak olyan ételek készítésével, mely helyi alapanyagokat tartalmazott. Egyházközségünk is becsatlakozott ebbe a versenybe paprikás krumpli és lapcsánka készítésével.

[ képek... ][ tovább... ]

Keresztelés

2013. augusztus 4.

2013. augusztus 4-én egyházközségünk egy újabb gyermekkel gyarapodhatott. Hiszen a keresztségben nem csak Isten gyermekei leszünk, hanem az egyház tagjává is vállunk. A keresztség által ugyanis az egyetemes egyházhoz (Katolikus Egyház) és a helyi egyházhoz (Dögei Római Katolikus Egyház) is tartozom, annak teljes jogú tagja leszek.

[ képek... ][ tovább... ]

Egyházközségi szalonnasütés

2013. május 4.

2013. május 4-én délután fél 5 órakor még csak néhányan kezdtünk el készülődni az esti szalonnasütéshez, majd szép lassan megtelt az Ölbey Irén Általános Iskola udvara labdázó gyerekekkel, és cipekedő szülőkkel. Előkerültek a szalonnák, a zöldségek, a nyársak, és persze igazgató úr felbecsülhetetlen házi pálinkája, melynek nagy keletje volt a férfiak körében. Igen jó hangulatban néztünk elébe az estének, ahol a szalonnasütés mellett beszélgetésre és játékokra is volt lehetőség. A gyermekek beavatást nyertek a métázás rejtelmeibe, és próbára tehették ügyességüket a sportpálya hálóin belül.

[ képek... ][ tovább... ]

Zarándokkereszt Dögén

2013. február 12.

XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából, 2012. október 11-vel meghirdette a HIT ÉVÉT. Ennek nyomán a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegyében elindult egy vándorkereszt, mely az év folyamán minden plébániát végigjár. Ez a kereszt szimbolizálja ugyanis hitünket és hűségünket Krisztushoz, és az Ő Egyházához.

[ képek... ][ tovább... ]

Pásztorjáték Szenteste

2012. december 24.

Pásztorjáték Szenteste.

[ képek... ]

Mikulás a templomban

2012. december 6.

Pásztorjáték Szenteste.

[ képek... ]

Esküvő Dögében!

2012. november 3.

Nagyon nagy öröm és ünnep volt egyházközségünk életében 2012. november 3-án. Ezen a napon ugyanis két ember élete fonódott össze, akik egymásban találták meg boldogságukat. A házasság szentségében részesült Csubák Péter és Bodó Éva jegyesek, akik az Úr oltáránál fogadtak örök hűséget egymásnak.

[ képek... ][ tovább... ]

Templombúcsú 2012

2012. október 28.

Idén, 2012. október 14-én tartotta a dögei római katolikus egyházközség a templombúcsúját. Templomunk sziléziai Szent Hedvig tiszteletére van felszentelve, akit egyházunk példaként állított elénk azért, mert az ő életében nagyon mélyen megvalósult Jézus Krisztus tanítása. Ilyenkor különösen is kérjük ennek a szentnek a közbenjárását, hogy segítsen, támogasson bennünket, akik itt a földön Isten felé zarándokolunk, hogy a mi életünkben is egyre jobban gyökeret verjen Jézus tanítása.

[ képek... ][ tovább... ]

Orsolyita nővér

2010. augusztus 10.

Angelica Tóth

1922-ben született Szabolcsbákán. Iskoláit első elemitől a tanítónő képzőig a kisvárdai Szent Orsolya Gimnáziumban végezte. 1945-ben lépett be az Orsolya nővérekhez, és 1948-ban Pincehelyen tette fogadalmát. Rákosi elvtárs engedélyezte, hogy ő és még egy pár nővér kiutazhasson Franciaországba. Rómában tette le az örök fogadalmat, és onnan került Németországba, ahol a mai napig szolgálja Isteni jegyesét.

Az elmúlt hónapban, Dögében találkoztam az orsolyita nővérrel, amikor kedves rokonait meglátogatta. Beszélgettünk a rendi életről, a fiatalok helyzetéről, képzéséről. Arról az időről, amikor még Dögében lakott, és az egyház akkori helyzetéről. Kedves, mosolygós lénye feledtette 88 éves korát és ajándék, élmény volt, a vele való találkozás. Hazafelé jövet azon tűnődtem magamban: Aki fiatalok közt szolgál, fiatalként dicsőül meg, és örökre fiatal marad?

Linzenbold József
plébános

Kirándulás a hittanos év végén

2010. június 12.

Egy szép és emlékezetes nap marad a dögei egyházközség gyerekeinek, de azt gondolom, hogy a szülők számára is, ugyanis az egyházközség gyereknap alkalmából és persze jutalomból is egy kirándulást szervezett a hittanos gyerekek számára. A cél: a már megújult és kibővített Nyíregyházi-Állatpark volt. Mindannyiunk számára nagy öröm volt közösen megismerni és felfedezni az állatokat, akik a nagy meleg miatt sokszor a jó hűvösbe rejtőztek el. Kicsik és nagyok is egyaránt megtalálták a számukra kedves és aranyos állatokat. S a varázslatos állatkert után még arra is volt lehetőség na és persze kedv is, hogy a közeli játszótéren lévő játékokat is kipróbáljuk. A nap végére mindannyian kellemesen elfáradtunk, de nagyon sok új élménnyel lettünk gazdagabbak. Köszönet érte a gyerekek nevében az egyházközség valamennyii tagjának, hogy ezt a szép napot együtt töltöttük. S, hogy valóban milyen jól éreztük magunkat arról meséljenek inkább a képek, melyet plébános atya szorgos keze készített.

Bancsi Zoltán

[ képek... ]

Templombúcsú

2009. október 23.

A dögei római katolikus egyházközség a legnagyobb ünnepét tartotta október18-án, vasárnap. Templomunk Szent Hedvig tiszteletére van felszentelve. Istennek hála, nagyon sokan eljöttek, hogy velünk együtt közösen ünnepeljenek, és részt vegyenek a legszentebb áldozatban.

A szentmise elején Linzenbold József esperes plébános atya köszöntötte a híveket, és a vendégeket, majd ezt követően a szentmise prédikációjában Bökő Péter kisvárdai káplán atya méltatta Szent Hedvig életét és munkásságát. A káplán atya kiemelte, hogy bár Szent Hedvig életéről igazából nem sokat tudunk, ő mégis azáltal vált szentté és így példaképpé is számunkra, hogy a mindennapi életébe beengedte Krisztust, helyet adott az életében az Istennek.

Isten áldja meg mindazokat, akik szolgálatukkal, fáradozásaikkal lehetővé tették, hogy ez a templombúcsú valóban szép és méltó ünnep legyen mindannyiunk számára.

Bancsi Zoltán
káplán

[ képek... ]

Zászlószentelés

2009. május 17.

Szép napra ébredt Döge kis közössége május 17.-én. Két adományba kapott zászlót és egy nemzeti lobogót szenteltünk meg az ünnepi szentmisében. Mert a zászló az információ hordozásán túl jelkép is, egyfajta azonosság.  Egy nép, nemzet, család, város, hitünk jelképe. Az egyiken a Lourdes-i Szűz, a másikon pedig Mária Európa oltalmazója található. A misében imádkoztunk nemzetünkért, egyházközségünkért, családjainkért és kértük égi édesanyánk közbenjárását, hogy legyen oltalmazónk és közbenjárónk.

Kálmán József
káplán

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére