Templombúcsú 2012
Templombúcsú 2012

2012. október 28.

Idén, 2012. október 14-én tartotta a dögei római katolikus egyházközség a templombúcsúját. Templomunk sziléziai Szent Hedvig tiszteletére van felszentelve, akit egyházunk példaként állított elénk azért, mert az ő életében nagyon mélyen megvalósult Jézus Krisztus tanítása. Ilyenkor különösen is kérjük ennek a szentnek a közbenjárását, hogy segítsen, támogasson bennünket, akik itt a földön Isten felé zarándokolunk, hogy a mi életünkben is egyre jobban gyökeret verjen Jézus tanítása.

Délelőtt 11.30 órakor közösen kezdtünk a templomban szentmisével, amit Linzenbold József kisvárdai plébános atya mutatott be. Ezen a szentmisén jelen voltak a református testvérek közül is néhányan, valamint meghívott vendégeink közül Terjékné Eszterhai Enikő tiszteletes asszony, a Dr. Nagy Péter polgármester úr, valamint az Ölbey Irén Általános Iskola igazgatója Dr. Agárdi Sándor és kedves felesége. A szentmisét szentségi körmenet követte, melyet paptársam, Földes Gábor atya vezetésével végezhettünk. Ez abból állt, hogy az Oltáriszentséggel körmenetben elmentünk a polgármesteri hivatalig, utána megkerültük a templomot és végül visszatértünk a templomba, így téve tanúságot a világ előtt hitünkről és kereszténységünkről.

Ezután a köszönetnyilvánítás következett, amiben külön is meg kell említenem azt, amit a templom búcsú végén is megköszöntem a hívek nevében, hogy a Polgármesteri Hivatal nagyvonalúan segítette és támogatta a templomudvar térkövezését. Ennek a felajánlásnak nagyon örült az egyházközség, mert részünkre ez anyagilag nagy segítség volt, amit ezúton is szeretnék megköszönni egyházközségünk nevében. A mindenható Isten fizesse meg százszorosan a támogatást! Hálánk jeléül egy apró ajándékot is átadtunk polgármester úrnak: egy fából faragott Mária képet, mely reméljük, mindig emlékeztetni fogja őt egyházközségünk szeretetére.

A munkálatokat szeptember végén el tudtuk kezdeni és a templom búcsú napjára be is fejeztük. Ebben ismét nagy segítségünkre volt Iski József - egyházközségünk tagja - aki önkéntesen és munkadíj nélkül felvállalta a térkövezést, így az ő irányításával és többek segítségével idejében befejezhettük a munkálatokat.

Számomra felemelő érzés volt együtt ünnepelni paptestvérimmel és a jelenlévő hívekkel, akik részt vettek búcsúnkon. Örültem egyházközségünk fiataljainak, akik akár a felolvasásban, akár a körmenetben aktívan részt vállaltak. A szentmise végén még egy kicsit a templomudvarban maradtunk, ahol az asszonyok süteménnyel és üdítővel kínálták a jelenlévőket. Ezúton szeretném mindenki segítségét, munkáját és adományát megköszönni, aki hozzájárultak templombúcsúnk ünnepélyesebbé tételéhez, de mindenek előtt hálát adni a jó Istennek, hogy ilyen szépen összehozott bennünket, keresztény híveket.

Zsolt atya

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére