Nagyböjti lelkinap
Virágvasárnap

2017. április 9.

Virágvasárnappal megkezdődik a Nagyhét, amely Jézus szenvedésén és kereszthalálán keresztül feltámadásának ünnepére, húsvétra vezet el minket. Virágvasárnap Jézus Jeruzsálembe való bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

Így kezdtük meg mi is Virágvasárnap ünnepével a Nagyhét szent liturgiáit.

A szentmise a bevonulásra emlékező körmenettel kezdődött, melynek során a gyerekek - akik nemsokára elsőáldozók lesznek - ünnepi népviseletbe öltözve, pálmaágakkal kezükben vonultak a templomba, József atyával a ministránsokkal, ahogy egykor a jeruzsálemiek is vonultak és hódoltak Krisztus előtt.

Jézus Krisztus bevonulásakor a nép közül sokan ruhájukat terítették az útra, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórták: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!”

József atya megáldotta a barkaágakat, melyet mindenki hazavihetett otthonába: „Mindenható, örök Isten, szenteld meg áldásoddal ezeket az ágakat, hogy mi, akik most örvendezve lépünk Krisztus Király nyomába, őáltala egykor az örök Jeruzsálembe is eljussunk.”

Ez a vasárnap nem csak az Úr dicsőséges bevonulása, hanem szenvedésének vasárnapja néven is ismert a liturgiában, ekkor hallhatjuk Krisztus szenvedéstörténetét, a passiót.
Egyházközségünk énekkara is énekelte a passiót. Faragó Sándor karnagy Úr vezetésével méltó módon emlékezett meg Krisztus szenvedéséről.
A Nagyhét ünneplése elkezdődött. Napról-napra ráhangolódunk legszentebb ünnepünk, Jézus Krisztus feltámadásának nagy napjára.

Koszta Mariann

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére