Húsvétvasárnap
Húsvétvasárnap

2017. április 16.

„Harmadnapon a hét első napján, hajnalban… megint csak csöndben mutatkozik meg az isteni erő. Az Atya elfogadta a Fiú áldozatát. Jézus legyőzte a halált! Jézus feltámadt, Jézus él! Az oltáriszentségben jelen van közöttünk!” A 40 napos nagyböjt után megérkeztünk Húsvét vasárnaphoz, a föltámadás vasárnapjához, Jézus Krisztus feltámadásának és vele az emberiség megváltásának vasárnapjához mely a liturgikus év legnagyobb ünnepe. A reggeli órákban a családok gondosan elkészített kosárral érkeznek a templomhoz, hogy a húsvéti étkeket a pap megáldja. Templomunkba pedig az ünnepi szentmiséken a föltámadt Krisztust ünnepeljük, akié a hatalom és dicsőség mindörökké. A szekvenciában a föltámadt Krisztusról, a húsvéti bárány dicséretéről hallhattunk, majd az egyetemes könyörgésekben könyörögtünk Szentatyánkért, hazánkért, hogy Krisztus békéje legyen velük. Ezután a délelőtti szentmisékben gyönyörű fehér ruhás „angyalkák” az oltárhoz vitték a kenyeret és a bort (az adományokat)a „templom közepéről”, hogy a híveken keresztül haladva, mindenkit képviseljen a körmenet. Minden szentmisében más és más „angyalka” szorgoskodott és ahogyan megszokhattuk természetesen 8.30-kor Balázs atya, 10.00 és 11.30-as szentmisékben József atya végezte az ünnepi szentmisét! A húsvéti ünneplés részeként a szentélyben egy csodálatos és hatalmas gyertya emlékezteti a híveket hogy Jézus a világ világossága, és a mi küldetésünk hogy a világban másoknak ragyogjunk és közvetítsük mások felé Jézus szeretetét, irgalmát.

Föltámadt Krisztus!

Votykuné Aradi Angéla
hittanár

Ugrás az oldal tetejére