Kalandos és Kreatív lelkinap az élménypedagógia jegyében
Szeretetszombat

2018. március 24.

Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd
a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel, az emberivel,
a jóindulatúval és az udvariassal, tehát az ünneppel.
/Márai Sándor/

Ez a nap az idősekről és a betegekről szólt. Tiszteletünk magában foglalja elfogadásukat, támogatásukat, szeretetüket és annak kifejezését, hogy egyházközségünknek ők is hasznos tajgai, és mindnyájunknak nagy szükségünk van rájuk.

Szükségünk van mindarra a sok élettapasztalatra, arra a higgadt bölcsességre, amivel csakis ők rendelkeznek, a türelemre, elfogadásra, ahogy tanítanak, nevelnek bennünket.

Tanítanak azzal, hogy elfogadják sorsukat, imával és hálával fordulnak mennyei Atyánkhoz, hogy a sok szenvedés közepette sem hagyja őket magukra.

A délelőtti szentmisére sokan összegyűltünk. Egyházközségünk családjai kísérték el idős, beteg családtagjaikat, hogy méltó módon készülhessenek fel a húsvét megünneplésére. A szentmise előtt letehették lelkük terheit a szentgyónásban, majd a prédikáció után a betegek szentségének felvételében részesülhettek.

Dobai Barna Ottó diakónus szentbeszédében megerősítette a jelenlévőkben azt az elhatározást, mely szerint a mennyei atya tenyerén hordozza a beteg és szenvedő embereket.


„Ti vagytok a föld sója és a világ világossága” – idézte Ottó diakónus Máté evangélistát.

„A Jó Isten az idős és beteg embereket megsimogatja a szent olaj által, hogy erőt meríthessenek szenvedéseik elviselésében”.

A szentmise végén a Szent László Katolikus Gimnázium és Általános Iskola „kicsinyek kórusa” örvendeztette meg a jelenlévőket énekükkel, valamint az intézmény középiskolás tanulói szavalataikkal.

Az ajándékozás ezzel nem ért véget. Az újonnan átadott közösségi házban a Karitász tagjai és a hitoktatók finom ebéddel látták vendégül a meghívott híveket.

Egyházközségünk az „Egyházi és civil közösségfejlesztés Kisvárdán” megnevezésű pályázat megvalósításának keretén belül elnyert támogatásból járult hozzá a mai nap sikeréhez. Ezen támogatás elnyeréséről személyesen kaptunk hírt, amikor Linzenbold József esperes, plébános atya átvehette a Beregi Többcélú Egyesület képviselőjétől, Szabóné Koncz Zsuzsannától az „EU pályázati dísztáblát”, amely a pályázat legfontosabb adatait tartalmazza.

A mennyei atya mindnyájunkat tenyerén hordoz, hiszen bennünket megajándékoz az idősek tapasztalatával, kitartásával, türelmével, az időseket pedig a fiatalok lendületével, bizalmával, megbecsülésével.

Borus Lászlóné
média szakos hallgató

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére