Húsvét vigília
Húsvét vigília

2018. március 31.

„Nincs itt, feltámadt!” Lk 24,6

Nincs fontosabb, nyilvánvalóbb, mégis megragadhatatlanabb esemény, mint Jézus föltámadása, Húsvét ünnepe, mely eget és földet átfogóan, mindnyájunk ünnepe. Ünnepel az egyház, ünnepel az egész emberiség, ünnepelünk mi is a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség, egységben, szeretetben, közösségben.

Templomunkban este 8 órakor kezdődött az ünnepélyes feltámadási mise, melyet Linzenbold József esperes atya celebrált. Az esős időjárás ellenére zsúfolásig megtelt templomunk. Sokan tartottuk fontosnak, hogy tanúságot tegyünk, hogy együtt éljük át ezt a csodát. Hiszen a feltámadt Krisztus fénye beragyogja a világot. Megszünteti a reménytelenség, a bűn, a halál sötétjét és megszépíti földi életünket. Új életformát kínál föl: a békesség és kiengesztelődés lehetőségével megújítja emberi kapcsolatainkat, új irányt és értelmed ad életünknek.

Ha az ünnepet szívből megéltük és Húsvét valósága megszületett bennünk, akkor a hétköznapjaink megpróbáltatásaiban is megőrzött derűs reményünk lesz a bizonyítéka és jele annak, hogy Krisztus valóban feltámadt.

Áldott Húsvéti Ünnepet kívánunk!

Votykuné Aradi Angéla
hittanár

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére