Untitled Document
JÉZUS SZÍVE CSALÁD

Kiegészítés a „Jézus Szíve Család” ismertetéséhez

Imaengesztelést tartunk a Szentségi Jézussal” minden Jézus Szent Szíve ünnepének /első péntek/ előestéjén csütörtökön este /mise előtt/.
Továbbá; az Isteni Irgalmasság ünnepe előtt /nagypéntektől/, a családtagok „kilencedet” végeznek, mely imával minden napon más-más lelkekért engesztelünk, hogy Szívéhez vezethessük őket.
Imacsoportunk szervezésében végezzük továbbá az alábbi imaájtatosságokat, hogy minél többen engesztelhessünk a világ bűneiért, magunkért, családjainkért.
Szeretetláng minden csütörtökön az esti Szentmise előtt.
Lourdes-i Szeplőtelen Szent Szűz tiszteletére a jelenések napján az esti szentmise előtt.
A Fatimai Szent Szűz tiszteletére minden hónap 12-én az esti szentmise után.

Lourdes-i Szent Szűz tiszteleti ájtatosság

1958. febr. 11-én delet harangoztak, amikor a Szűz Anya a Massebidlei barlangnál megjelent Soubirous Bernadettnek.
A Szűz Anya mint égi követ lejött az égből, hogy Fia munkáját folytassa, hogy felrázza e hihetetlen világot, hogy az embert rávezesse a természetfölöttiekre.
Lejött és Bernadettnek 18-szor megjelent, hogy általa kérje ezt a bűnös népet a bűnbánatra, megtérésre.
Ájtatosságainkat – a jelenések napjain – az esti szentmise előtt végezzük.

Rózsafüzér ájtatosság

A rózsafüzér népájtatosság, a hívek kedves imádsága, melyet nagy szeretettel végzünk. A Jó Isten előtt kedves elmélkedő ima. A rózsafüzér titkai fényt derítenek arra, hogy a szentségek mindannyiunk számára elérhetőek legyenek. A rózsafüzér fegyver a kezünkben lelkünk üdvössége céljából, mivel a keresztény ember célja a mennyországba jutás.
A rózsafüzér megadja a békét lelkünknek, a világnak, amivel legyőzzük az ellenség fegyvereit. Kérjük, hogy imádkozzuk sokan és sokszor, hogy győzelemre jussunk.
Kisvárdán 4 „bokor” rózsafüzér társulat működik. Az első régóta, a másik 13 éve jött létre, és az utóbbi időben is szerveződött kettő.

S Z E R E T E T L Á N G
Ezen imádságot is a Jézus szíve család szervezi
minden héten csütörtökön a mise előtt

A sátán diadalát üli – belső konfliktusokat okoz az egyházban és családokban. Ugyanakkor a bűn fertőjében túlárad Isten kegyelme. Isten irgalmasságában ezért küldi újra a Szűz Anyát, hogy a pusztulástól megmentsen minket, és új lehetőséget adjon a megtérésre.

A Szeretetláng üzeneteit Kindelmann Károlyné Szántó Erzsébet kiválasztott kapta az Úr Jézustól és a Szűz Anyától 1962-85 között.
„Mentsük meg a lelkeket! Én fénycsóvát adok a kezetekbe és szívem szeretetének lángja lesz.
A kegyelemteljes láng, melyet Szeplőtelen Szívemből adtam nektek szívről-szívre járjon, melynek a fénye a sátánt megvakítja.”
A szeretetláng célja a lelkek megmentése és megszentelése.
A fenti üzenetre épülő – és a világon már 24 nyelvre lefordított – „Szeretetláng ájtatosságot Kisvárdán l985. óta terjesztjük és végezzük.
Ájtatosságainkat minden csütörtökön az esti szentmise előtt végezzük.
Az imaórán a saját, hozzátartozóink és a világ bűneinek megbocsátásáért, megtéréséért engesztelünk: bűnbánattal, engesztelő rózsafüzér, litánia imákkal, énekekkel.
Hisszük, hogy a Szeretetláng keretében és szellemében végzett imáink, áldozataink megtörik a sátán hatalmát.
Az Úr Jézus és a Szűz Anya minden lelket hív és vár összejöveteleinkre, hogy segítsük jobbá tenni, megtéríteni környezetünket.
Képviseltetjük magunkat az Országos Szeretet-láng találkozókon.
/Kispesti Jézus Szíve templom./

Kisvárdai Egyházközségünkben is működik négy imacsalád, akik az évente háromszori kilenced elvégzése mellett minden hónap 4. vasárnapján a templomban közösen is imádják az Oltáriszentségben jelen lévő Isteni Szívet. A szentségimádást Pater Mateo: Egy óra a szentségi Jézussal című könyvéből végezzük. Ez lényegében egy misztikus szemlélődő ima. Jézus és az imádkozó párbeszéde, amely alapján a lelki család tagjai közösen is találkozhatnak az Isteni Szívvel.

Ezzel nem pusztán az egyéni, hanem a közösségi ima is kifejezésre jut a mozgalomban. Családunk egyesülni kíván az Egyház imádságával is, amelynek az a hívatása, hogy Jézus Szíve által Istent kérje, adja korunknak irgalmasságát. A családtagjaink egy évben háromszor, régiók szerint, a helyi plébánosok vezetésével zarándoklaton vesznek részt az ország különböző városaiban: húsvét után, az Isteni Irgalmasság vasárnapján, Jézus Szíve ünnepén és Krisztus Király vasárnapján.

Ugrás az oldal tetejére