Archívum - 2011.
Lelkigyakorlat

2011. december 16-17-18.

A három lelkigyakorlatos estén kicsik és nagyok, felnőttek és idősebbek egyaránt kalandos lélekutazáson vehettek részt Pankotai József demecseri plébános atya derűs, ám sok mindent láttató szentbeszédei által.

[ tovább... ]

Advent 2011.

2011. december 11.

Az adventi időszak megfoghatatlan titokzatosságát, várakozással teli módját nehéz megérteni a mai embernek. Talán nem vagyok túlzottan elfogult, ha arra gondolok: nekünk, keresztényeknek, mennyivel könnyebb dolgunk van!

[ képek... ][ tovább... ]

Adventi készülődés

2011. november 24.

Biztos vagyok abban, hogy az adventi készülődés elkövetkező négy hetében vágyakozni, türelemmel várakozni, és nap, mint nap angyalként jót cselekedni: nem könnyű feladat. Még a felnőtteket is magával ragadja a körülöttünk felgyorsult világ, valamint a nagy áruházak idő előtti csillogása.

[ képek... ][ tovább... ]

A Magyar Országgyűlés Képviselőinek Kórusa

2011. október 9.

Templomunkban lépett fel 2011. október 9.-én, A Magyar Országgyűlés Képviselőinek Kórusa

[ képek... ][ tovább... ]

Szőcs Andor kántor búcsúzása

2011. október 2.

Elköszönt az Egyházközségtől 20110. október 2.-án délelőtt, Szőcs Andor kántor, aki a kisvárdai egyházközségben a zenei szolgálat felelőse volt.

[ képek... ][ tovább... ]

Mennyországnak Királynéja

2011. szeptember 12.

Szűz Mária minden ember égi édesanyja. A Szűzanya szeretete példát mutat mindenkinek arra, hogyan lehet méltóan, boldogan együtt élni. A Szűzanyát követve tudjuk, hogy a lelki megújulásnak a családokból kell kiindulnia.

[ képek... ][ tovább... ]

Veni Sacte

2011. szeptember 11.

A mai vasárnap is csodálatosan ragyogott a napsugár, és megannyi kisdiák okos szeme, amikor megérkeztek szüleikkel, nagyszüleikkel a szentmisére.
Egyházközségünk szép hagyománya immár, hogy a Veni Sanctéban az Úr irgalmát és segítségét kérjük az előttünk álló tanévre: tanítványok, pedagógusok és szülők közösen. A Szentlélek a jótanács, az Istenfélelem lelke, Tőle reméljük a hűséget, a szorgalmat, és a kitartást az előttünk álló feladatok teljesítéséhez.

[ képek... ][ tovább... ]

"Máriához drága Szűzanyánkhoz, tisztelettel járulunk"

2011. július 30.

Az elmúlt évhez hasonlóan idén is megszerveztük a gyalogos zarándoklatot Kisvárdáról, Máriapócsra. 2011. július 30-án, délután Gábor atya zarándok áldását követően az esős idő ellenére indult el a 31 főből álló zarándok csapat, fiatalok és idősebbek is egyaránt, hogy egy hosszú, 40 km-es gyalogút után, köszöntse a Szűzanyát Máriapócson.

[ képek... ][ tovább... ]

Templombúcsú

2011. július 3.

Az idén, Szent Péter és Szent Pál apostolokat kérve és ünnepelve, délelőtt 10-órakor került sor az ünnepi szentmisére. Az ünnepi misét Maga László esperes, fényeslitkei plébános celebrálta és egyben az igehirdetés szolgálatát is ő végezte. Hálát adtunk az Úrnak, Kisvárda római katolikus hívő népéért.

[ képek... ]

Krisztus Szent Teste és Vére Ünnepe

2011. június 25.

Krisztus Szent Teste és Vére Ünnepén, közös ünneplést tartott az Egyházközség. A meghívás mindenkinek szólt. Együtt ünnepeltük Krisztust az Eukarisztiában, kifejezve szeretetünket és egységünket Vele és egymással. Az ünnepi körmenetben, - immár hagyományosan - az idén elsőáldozott gyermekek szórták a virágokat közvetlenül Krisztus előtt, kifejezve ezzel: Lelki előrehaladásuk újabb virágait hintik Krisztus lábai elé.

[ képek... ]

Elsőáldozás templomunkban

2011. június 19.

2011. június 19-én, a Szentháromság vasárnapján huszonöt kislány és kisfiú újította meg keresztségi fogadalmát, amelyet egykor szüleik, kereszt szüleik tettek helyettük, amikor a keresztség szentsége által Isten választott gyermekei lettek.

[ képek... ][ tovább... ]

Bérmálás képekben

2011. június 13.

Immár hagyományosan, Pünkösdhétfőn került sor a bérmálás szentségének kiszolgáltatására. Bosák Nándor püspök Úr 31 fiatal homlokát jelölte meg a Szentlélek ajándékának jelével.

[ képek... ]

Család, légy az, ami vagy!

2011. május 28.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye Vezető és Továbbképző Akadémiájának programjaihoz kapcsolódóan, a kisvárdai Római Katolikus Egyházközség Családi napot szervezett az egyházközség családjai számára!

[ képek... ][ képek... ]

A Nagyhét eseményei képekben

2011. április 17-23.

Virágvasárnap

Nagyszerda

[ képek... ]

Nagycsütörtök

[ képek... ]

Nagypéntek

[ képek... ]

Nagyszombat

[ képek... ]

Díj átadás

2011. május 3.

A kisvárdai egyházközség képviselőtestülete tagjának, Türk Istvánnak, nyugdíjba vonulása alkalmából, a Pro Communitate Christiana díj arany fokozatát adományozta, Bosák Nándor, a Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye püspöke.
A díjat, a Szent László Szakközépiskola ballagási ünnepségén a püspök Úr nevében, Linzenbold József esperes plébános atya adta át.

[ képek... ]

Anyák napja - Az édesanyák megáldása

2011. május 1.

Ebben az évben csodálatosan szép napra került a naptárakban az édesanyák ünnepe! Alig köszöntött be a tavasz ezer színével, friss illatával, a ragyogó nap enyhe melegével, máris elérkezett május első vasárnapja. A Szent László Katolikus Általános Iskola tanulói kedves műsorukkal könnyeket csaltak szüleik, tanítóik és a hívek szemébe.

[ képek... ][ tovább... ]

Egy hangszer vagy az Isten kezében!

2011. április 16.

Immár hagyománnyá vált, hogy a nagyböjti időszak végéhez közeledve, lelki napot tartunk a hittanos gyerekeknek-fiataloknak.
A mintegy 60 gyerek, fiatal szombat reggel kilenc órakor gyülekezett a plébánia udvarán, s a hittantermekben, s volt nagy izgalom, s kérdések áradata is elhangzott a szervezők felé: mi lesz ezen a lelki napon, mit is fogunk csinálni.

[ képek... ][ tovább... ]

A hit – Nagyböjti lelkigyakorlat

2011. április 15-17.

Az idei nagyböjti háromnapos lelkigyakorlatunkat Dr. Linczenbold Levente polgári plébános, teológiai tanár tartotta.

Az első este témája a hit fogalma volt. Mi a hit? Mi a hitvallás?

[ tovább... ]

Családok a Család évében

2011. április 3.

Egyházközségünk és a Szent László Katolikus Általános Iskola közös hagyományait ápolva Linzenbold József atya találkozóra invitálta a kisiskolások családjait. A kertekben már bontogatta szirmait a tavasz, a gyermekek munkáiban pedig szárnyait a kedves kis katica, amit szorgos kezek dédelgettek. A munkálkodás után hitoktatójuk és a tanító nénik segítségével kezdetét vette a szüleik számára készített meglepetés is: imával és énekkel készülődtünk.

[ képek... ][ tovább... ]

Folytatódik a Vezető és Továbbképző Akadémia

2011. március 5.

A Debrecen - Nyíregyházi Egyházmegye 2011. március 5-én folytatta a Család évéhez kapcsolódóan meghirdetett akadémiáját Kisvárdán. A Szent László Katolikus Szakközépiskola adott újra helyet az előadások megtartására. Az esperesi kerületekből érkező hívek közül sokan már jó ismerősként üdvözölték egymást, valamint a kísérő atyákat, és természetesen érdeklődve várták az előadások folytatását.

[ tovább... ]

Katolikus bál

2011. február 12.

A szokások és a hagyományok segítenek meghatározni önmagunkat, és megadják az összetartozás élményét is. Ennek köszönhetően a család kiemelt szerepet kaphat, mert megerősíti, hogy az ilyen összejövetelek közel hozhatnak mindannyiunkat egymáshoz! Immár II. alkalommal hívta és várta a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség híveit jótékonysági báljára, aminek bevételét a hittanosok nyári táboroztatására fordítja.

[ képek... ][ tovább... ]

Közösség Istennel

2011. február 5.

Vető=Vezető és Továbbképző Akadémia. Bevallom, amikor először meghallottam, ezt az elnevezést, nagyon megijedtem és számtalan kérdés és kétség merült fel bennem.
Vajon milyen is lesz ez az első találkozó? Lesz e elég érdeklődő? Mi az, amit majd a hívek magukkal tudnak vinni lelkiekben?
Ilyen, s ezekhez hasonló kérdésekkel teltek a dolgos hétköznapok, szinte minden korosztály tevékenyen kivette a részét a munkából. A Szent László Katolikus Általános Iskola kicsiny tanulói szebbnél szebb rajzokat készítettek, a tanító nénik festettek, a kollégista diákok a résztvevők ajándékait készítették el, mely egy-egy kis batyu volt, amelybe jelképesen magokat rejtettek a diákok, ezzel is kifejezve a hitünk megélését és továbbadását a mindennapi életben.

[ tovább... ]

Ugrás az oldal tetejére