Dobai Barna Ottó
Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szabó Gábor vagyok, 1996.május.18-án születtem Kisvárdán. Jelenleg Dögén élek (mely Kisvárda fíliája) szüleimmel és egyetlen egy testvéremmel. Tanulmányaimat Dögén kezdtem az Ölbey Irén Általános Iskolában, majd a kisvárdai Szent László Katolikus Szakközépiskolában érettségiztem. Érettségi megszerzése után egyből jelentkeztem az egri szemináriumba. Kiskoromtól fogva vallásos nevelést kaptam és 7 éves koromtól ministráltam, de akkoriban Isten még nem állt elég közel a szívemhez. A középiskolás éveim alatt egy új káplán atya érkezett egyházközségünkbe, akit Nagy Zsolt atyának hívnak. Az ő élete és barátsága egyre jobban növelte bennem az Istennel való együttlétet, de a papság szóba sem jöhetett. Később 17 éves koromban a szemináriumban voltam egy nyári 3 napos lelkigyakorlaton, ahol szentségimádás közben meghallottam Isten hívó szavát, azt éreztette velem, hogy bíznom kell Benne. Hívását elfogadni és igent mondani rá azonban nem tudtam. Egy év elteltével, mikor újra egy lelkigyakorlaton voltam, ismét éreztem az Úr hívását, és úgy éreztem, hogy ez elől nem szabad és nem is lehet elmenekülnöm, Igent mondtam az Úrnak. A szemináriumi felvételemig Zsolt atya segítette utamat. Szüleim nehezen fogadták el, de sok imádság után ma már ők is nagyon büszkék rám és nagyon boldogok. Hivatásom központi részeként egy szentírási részt választottam: „Bízzál Istenben, Ő majd gondodat viseli; remélj Benne, akkor egyenes úton járhatsz, maradj félelmében, és öregedjél meg Benne!” Most, hogy már kispapként lehetek ott az Úr oltáránál, nagyon hálás vagyok Neki és mindazoknak, akik eddig segítették utamat! Végül szeretném kérni a kedves híveket, hogy imádkozzanak továbbra is a kispapokért és papokért! Isten áldjon mindnyájunkat!
Ugrás az oldal tetejére