Archívum

Fokolare

A Fokolare Mozgalom alapítója és elnöke Chiara Lubich 1920-ban született Trentóban. A világháború borzalmai közepette saját és első társnői életében elemi erővel robbant be az Evangélium újrafelfedezése, amely forradalmasította az egyéni és közösségi életüket egyaránt. A "legyenek mindnyájan egy" evangéliumi mondat mögött Chiara megsejtette az egyetemes testvériség tervét és erre tette fel életét társnőivel együtt, amelyből egy lelki és társadalmi megújulási mozgalom született."Vajon létezik-e egy olyan ideál, amelyet semmiféle bomba nem tud elpusztítani? Igen, létezik, Isten az, akit a háború borzalmai ellenére Szeretetnek ismerünk meg. Elhatároztuk, hogy őt tesszük meg életünk ideáljává."A Fokolár Mozgalom világszerte elterjedt különböző népek, fajok és kultúrák között. A legkülönbözőbb foglalkozásúak, társadalmi réteghez tartozók, gyerekek, fiatalok, felnőttek, idősek, különböző vallású vagy nem vallásos meggyőződésű emberek kötelezték el magukat benne, hogy egy szolidárisabb, egyesült világ magját alkossák. Az első kis csoport hamarosan meghódította először Olaszországot, majd Európát és az egész világon elterjedt. 182 országban több mint 100 ezer tagja, 4 millió követője és szimpatizánsa van.

A Fokoláre Mozgalom egyik tömegmozgalma az Új Család mozgalom, amely a család világával foglalkozik és Chiara Lubich alapította 1967-ben. Elterjedt az egész világon, kb. 300 ezer tagja van. Jellegzetessége: tagjai a lehető legnagyobb radikalitással igyekeznek a Fokoláre Mozgalom lelkiségéről, az egység lelkiségéről tanúságot tenni, elsősorban a saját családjukban, és életre kelteni azt a szeretetet, amely bele van írva minden család életébe. Ennek a megélt és megszenvedett életnek az értékeit adják tovább mindazoknak, akik ezt igénylik és befogadják. A házaspár között a napról-napra megélt egység komoly hatást gyakorol a gyerekeik nevelésére és a generációk közti kapcsolatra, amelyet a kölcsönös ajándékozás színterévé alakít át. "Egy új család-tipus tevékenysége - ahogy ezt Iginó Giordani megfogalmazta - abban áll, hogy élőn tartja a szeretet lángját a családon belül, és melegét átadja a családon kívül is a társadalomnak azért, hogy a körülötte élő világ is családdá váljon. Az új családok leginkább család-csoportokba szerveződnek, de nem a szervezet köti össze őket, hanem a tapasztalataik során kialakult spontán közösség, az élet.

Kezdeményezéseik: házasságra készülők képzése, a javak közösségének előmozdítása a családok között, kiskorúak befogadása, örökbefogadása, menekültek, szenvedély-betegek, hajléktalanok támogatása. Az emberi élet védelme, a nehéz helyzetben lévő anyák támogatása, a természetes családtervezés módszereinek terjesztése, idősek és az életük utolsó szakaszát élők melletti szolgálat. A család értékeinek megjelenítése a médiában. Együttműködés civil és szociális és egyházi intézményekkel. "Senki sem tudta, hogy mivé fejlődik ez a mű, a körülmények hozták így az idők folyamán. Struktúráját sem emberi alkotás, hanem egy karizma ihlette, mely Isten ajándéka."

A mozgalom honlapja: http://www.fokolare.hu/