Archívum

Máltai

"Tuitio fidei et obsequium pauperum -
A hit védelme és a szegények istápolása"

Több mint kilencszáz éve ez minden Máltai szervezet jelmondata a világon. Világos cél, világos feladat. Az alapító atyák más korban biztosan mást értettek a hit védelmén, mint amit ma gondolunk küldetésünkrol, és a szegények istápolása is bizonyosan más tartalommal bírt akkoriban.

Ettol azonban jelmondatunk nem vált idejét múlttá, hiszen napjainkban ugyanolyan fontos a hit védelme, amelyet ma példamutatásunkkal, a szegényekhez, bajbajutottakhoz való odafordulásunkkal, szeretetünkkel próbálunk szolgálni.

A segítségünkre szorulók száma sajnos nem csökken és ez egyre több erofeszítésre kényszerít bennünket. A mai kor elvárásai szerint végezzük munkánkat, amelynek legfobb értékei a közösség ereje, a feladathoz való alázat, a magas szintű szakmai felkészültség, de talán legfontosabbként a rászoruló ember valódi szolgálata. A Szeretet Szolgálat központi honlapja: www.maltai.hu