A szenvedés Önkéntesei és Testvérei Társulatának rövid ismertetése

A társulás létrejötte

A “Szenvedés Önkéntesei és testvérei” (továbbiakban: SZÖT) olyan papokból és megkeresztelt világiakból álló magántársulás, amelyet Luigi Novarese (olasz pap) hozott létre 1947-ben. Elvira Myriam Psorulla apáca segítségével.
Ezen kívül még ő alapította:
– a Máriás Papi Társulatot,
– a Betegek Fivérei (BF) és a Betegek Nővérei (BN) Társulatát, és mind a hármat a Kereszt Csendes Munkatársai kegyes társulatában egyesítette, abból a célból, hogy a beteg ember a tanúságtétel és az apostoli munka által értékesítse szenvedését és önmagát.

A SZÖT tagja a
– hitben való növekedést,
– az evangélium továbbadását és az
– Egyház tanításában való megerősödést tekinti feladatának, hogy mint Isten gyermeke, válaszolni tudjon a “létezés problémáira, értelmére”, amely számára a betegsége és fogyatékossága miatt különösen is nehéz.

A SZÖT, hogy céljait megvalósítsa, a tagok ki csoportjai által szerteágazó és sokrétű tevékenységet folytat. Ezzel kíséri tagjai keresztény lelkiségének fejlődését és abból fakadó tetteit. Ezek által gazdagodva magát mint “adományt” felajánlja az Egyház és a társadalom javára. Széchenyi mondása lelkileg is érthető: “A legnagyob érték a kiművelt emberfő.”

A SZÖT arra hív, hogy:
a.) Műveld magad a hitben, növekedjél benne napról napra,
b.) Műveld magad az evangélium ismeretében, olvasd minden nap az evangéliumot (legalább naponta 10 percig), majd gondolkozz el rajta (elmélkedj róla), vond le a tanúságot magad számára, járjon és izzítson át, mert akkor már életeddel az evangéliumot hirdeted. Így már világítani fogsz! (“A szív bőségéből szól a száj!”)
c.) Műveld magad az Egyház tanításában (= katekézisben). Szerezz be és olvass
– hittankönyveket,
– jó katolikus könyveket,
– jó lelki olvasmányokat.
Lelked csendjében gondolkozz el az olvasottakon!

A SZÖT lelkigyakorlatokat, tudományos összejöveteleket, gyűléseket és zarándoklatokat is szervez, kiadói tevékenységet is folytat. (Magyarországon még csak a “HORGONY” újságot szerkesztjük.) A SZÖT (olaszul: Centro Volontari Della Sofferensa = CVS) nemzetközi magántársulásként lett elismerve saját szabályzata alapján mint jogi személy.
A CVS székhelye Rómában található. Címe:
VIA DEI BRESCIANI
2-00186 ROMA
Tel.: 00-39-06-6-877-127

A társulás határozatlan ideig áll fenn. A SZÖT megszűnése esetén minden anyagi java a Kereszt Csendes Munkatársai Társulatára száll át.

Az apostolkodás lelkisége

A SZÖT a lourdesi és fatimai Szűzanya felhívása alapján felszólítja tagjait: – Jézus Szíve és Szűz Mária Szeplőtelen Szíve elleni bűnök engesztelésére, – a bűnösök megtéréséért végzendő imákra és felajánlásokra, – a Pápáért, püspökökért és papokért, valamint szolgálatukért felajánlott imákra és jócselekedetekre.

Az apostolkodás lelkipásztori módszere

A SZÖT módszere a “kísérő jelenlét”, amelynek példaképe az emmauszi tanítványokhoz “ismeretlenül csatlakozó” Jézus. A lourdes-i és fatimai Szűz Mária “üzenetek” ennek a jelenlétnek és apostoli tevékenységnek átgondolására szólítanak fel minket. A Szeplőtelen Szent Szűz jelenléte az emberiség történelmében az egyes embert a keresztény élethez való hűségre, a nehézségek legyőzésére ösztönzi. Így valósítjuk meg Novarese alapító atya szándékát, miszerint a SZÖT-tag a társulat tanítása alapján, kereszthordozása és szenvedése útján megerősít egy másik szenvedőt, amikor együtt halad vele.

A keresztény ember keresztségben kapott hivatását és apostoli küldetését a megfeszített és feltámadt Krisztussal való közösségben valósítja meg. Elfogadja Szűz Mária sajátos jelen-létét az Egyházban, amiről maga Jézus a kereszten rendelkezett ezeket mondva János apostolnak, a “szeretett” tanítványnak: “Íme, a te Anyád” és édesanyjának: “Íme, a te Fiad”. Az evangelista lejegyzi: “Attól az órától fogva őt házába fogadta a tanítvány”.
A SZÖT-tag teljes bizalommal hagyatkozik Szűz Máriára, aki Krisztus igazi apostolait neveli és alakítja:
“Senki se felejtse el, hogy hatással lehet a világon min-denkire, és az egész világ üdvösségéhez járulhat hozzá: nyilvános istentisztelettel és imádsággal, vezekléssel, továbbá a fáradalmak és bajok készséges vállalásával, amely a szenvedő Jézushoz teszi őt hasonlóvá.” (A 2Kor 4,10 és Kol 1,24 alapján)