Templombúcsú – 2024

 

Szent Péter és Szent Pál apostolok, templomunk védőszentjeinek ünnepén templombúcsút tartottunk a kisvárdai római katolikus egyházközségben, melyen ünnepi beszédet mondott Kálmán József atya, a Debreceni Szent Család Plébánia plébánosa:

„Kinek tartják az emberek az Emberfiát?”

Tette fel a kérdést József atya az evangélium kapcsán nekünk is híveknek. Sokan beszéltek Jézusról földi élete során. Sokan, sokfélét gondoltak róla. Csak úgy, mint napjainkban: kiváló ember volt, jó politikus, ügyes szónok, csupa jó dolgot cselekedett. A legfontosabbról mégis nagyon sokan elfelejtkezünk: Ő Isten Fia volt.

A mai evangéliumban Jézus felteszi a kérdést: Kinek tartják Őt az emberek? Némelyek azt gondolták: Jézus Keresztelő János személyében támadt fel. Mások Illést látták felfedezni benne, ismét mások úgy gondolták, hogy Ő Jeremiás a sokat szenvedett próféta.

Jézus azonban nem erre volt kíváncsi, nem mások róla való vélekedését szeretné megtudni, sokkal inkább Péter apostol személyes válaszát szerette volna hallani: „Te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” (Mt 16,16)

Bennünket is foglalkoztat a kérdés – folytatta beszédét József atya: kinek tartanak engem az emberek? Mit gondolnak rólam? Hogyan tekintenek rám, a munkámra, a családomra. Sokszor ezek a válaszok határozzák meg mindennapjaimat. Mit mondanak rólam a közösségi oldalakon? Hányan like-olják a képeimet, kik tekintették meg és hányan?

A lényeges kérdés azonban: Kinek tart engem Jézus? Mit mond, mit gondol rólam, hogyan néz rám? Milyen jó, hogy amikor az Isten rám néz ezt mondja: rád bízom talentumaidat, mert értékes vagy, szeretlek téged, fontos vagy nekem.

A mai ünnep fontos üzenete: Én is értékes, szerethető ember vagyok, akiben Jézus is meglátta a lehetőséget. Olyan ember, akire bátran rábízhat embereket, feladatokat, bármi olyat, ami az Isten országát építi. Jézus nem a tökéleteseket választotta ki, hanem akiket meghívott, azok lettek tökéletesek a feladatra, szolgálatra. Jézus meghívta az apostolokat, kiválasztotta őket. Társakat, barátokat, bizalmasokat és munkatársakat keresett. Az apostolok látták Jézus csodajeleit, látták, hogyan beszél az emberekhez. Vele járták az élet vándorútját. Erre a szolgálatra kaptak meghívást a mai ünnepeltek is: Szent Péter és Szent Pál. Tanúságot tettek a feltámadásról és az örömhírről.

Végezetül az alábbi útravaló kérdés-csokrot kaptuk József atyától: Kinek tartom én Jézust? Ki Ő az életemben? Főszereplő vagy mellékszereplő? Észreveszem-e azokat az értékeket, amik alkalmassá tesznek, hogy én is apostolkodjak? Elhiszem-e, hogy engem is meghívott Jézus az élet vándorútjára?

Az ünnepi szentmise keretén belül eskütételre került sor, az újonnan 5 évre megválasztott egyháztanács tagjai hivatalosan is megújították fogadalmukat és átvették Linzenbold József plébános atyától a Palánki Ferenc püspök atya által aláírt megbízó levelet.

Bákonyi Sándor

Béres Tamás

Boriné dr. Arnóczki Marianna

Deme Sándor

Dicső Lászlóné

Dr. Dolhai Attila

Faragó Sándor

Halász Péter

Kaszásné Tóth Judit

Koszta Mariann

Kovács Zoltán

Papp Norbert Gyula

Polyák Tamás

Ragányné Poncsák Pálma

Takácsné Makrai Éva Katalin

Vassné Haklik Zsuzsanna

Votykuné Aradi Angéla

A szentmise végén került sor az „Újra együtt a Szent Péter és Pál templomban” címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetésére. A hitoktatók öt kategóriában (Óvoda, 1-2, 3-4, 5-6, 7-8. osztály) várták a rajzokat. Több, mint 80 rajz érkezett hittanos gyermekeinktől, amelyeken elsődlegesen a megújult templomunk külső szépségei jelentek meg. De a gyermeki szív és szem sokszor olyan dolgokra csodálkozik rá, amit mi felnőttek természetesnek tartunk és számos alkotás született egyedi megközelítésből:  volt, akit lenyűgözött a bejárati ajtó megújult  színes üvegablaka, volt, akinek emlékezetessé vált az Úrnapi sátor készítése, amely szépítésén a saját két kezével dolgozott néhány héttel korábban, volt olyan, aki emlékezetből lerajzolta az  Irgalmas Jézus festményt, és volt olyan ügyes kezű, aki József atyát ábrázolta szentmise bemutatása közben…

A sok-sok rajz közül az előzetes válogató után 40 rajz került a zsűri elé, akik 30 alkotást részesítettek jutalmakban. A díjakat Linzenbold József esperes, plébános atya adta át, akinek hálásan köszönjük a szeretetteljes támogatását! A díjazottak rajzai templomunk mellékoltáránál tekinthetők meg.

Köszönjük, hogy ilyen sokan fontosnak tartottátok, hogy ceruzát, krétát, ecsetet ragadtatok! Köszönjük hitoktatóink, óvodapedagógusaink áldozatos felkészítő munkáját, a szülők és segítőink támogató szeretetét.

Az ünnepi szentmise végén szeretetvendégségen vettek részt híveink a templomkertben. Hálásan köszönjük a felajánlott süteményeket a híveknek, valamint a segítséget és a kínálásban való aktív közreműködést a Karitász önkénteseinek és a Máltai Szeretet Szolgálatnak.

A szentmisén zenei szolgálatot nyújtott a Via Cantus zenekar.

 

Kisvárda, 2024. június 30.

 

Koszta Mariann

sajtófelelős

___________________

fotó: Molnár László