Kedves Testvérünk, közösségünk Tagja!

A kisvárdai római katolikus egyházközség vezetőjeként,szeretettel köszöntöm Önt és kedves családját!

Az Egyház Isten népe. A Szentháromság nevében megkeresztelt emberek alkotják. Ezért az Egyház nem csak a pápa, püspökök, papok vagy szerzetesek, hanem az Egyház MI vagyunk. Mint Isten népe, vasárnaprólvasárnapra a templomban jövünk össze, hogy hitünkben növekedjünk, Isten és embertársaink iránti szeretetben erősödjünk. A templom és a plébánia fenntartása, működtetése, állagmegóvása és renoválása a hívek támogatásával történik.

Ezért hálásan megköszönjük mindazoknak, akik áldozatos imádságot, kétkezi munkát, pénzt (egyházi hozzájárulást, önkéntes adományt) ajánlottak feleddig is.

Kérjük, hogy ezután is segítsék az egyházközség működését a befizetett egyházi hozzájárulásukkal és önként felajánlott adományokkal.

Ahogy a család kiadásai, úgy az egyházközség kiadásai (villany, gáz, víz, csatorna, irodai költségek, javítási anyagok, egyéb szolgáltatások és személyi illetmények) a tízszeresüknél magasabbra emelkedtek az elmúlt években. Ha sokan elhanyagolják az egyházi hozzájárulás befizetését (mondjuk feledékenységből, vírushelyzet), vagy éveken át nem változtatnak rajta, akkor ez mit eredményez? Anyagi értelemben csőd zeli állapotba juttatják saját egyházközségüket. Vagyis vissza kell fogni az energiafogyasztást (pl. nem fűtjük a templomot), elhalasztjuk az amúgy szükséges felújításokat, nem szerzünk be eszközöket.

Kérjük a kedves Testvéreket, hogy egyházi hozzájárulásuk befizetésével támogassák a fent említett feladatok ellátását, mely mértékének meghatározásához az alábbi táblázat segít:

Táblázat az egyházi hozzájárulás (egyházadó, a jövedelem 0,5%-a) megállapításához

Havi jövedelem (1 főre)  Befizetés 1 hónapra  Befizetés 1 évre (1 főre)
28.500.- nyugdíjminimum 140.- 1.680.-
40.000.- 200.- 2.400.-
50.000.- 250.- 3.000.-
60.000.- 300.- 3.600.-
70.000.- 350.- 4.200.-
80.000.- 400.- 4.800.-
90.000.- 450.- 5.400.-
100.000.- 500.- 6.000.-
120.000.- 600.- 7.200.-
154.280.-
2023. évi minimálbér nettó összege
770.- 9.240.-
197.106.-
2023. évi garantált bérminimum nettó összege
986.- 11.832.-
230.000.- 1.150.- 13.800.-
250.000.- 1.250.- 15.000.-
280.000.- 1.400.- 16.800.-
300.000.- 1.500.- 18.000.-
320.000.- 1.600.- 19.200.-
350.000.- 1.750.- 21.000.-
380.000.- 1.900.- 22.800.-
400.000.- 2.000.- 24.000.-
450.000.- 2.250.- 27.000.-

Érvényes 2023. január 01-től.

Akinek gondot okoz a hozzájárulás egy összegben történő befizetése, két részletben is befizetheti az összeget (1. félév: januárjúnius, 2. félév: júliusdecember). Az egyházi hozzájárulást be lehet fizetni:

készpénzben hivatali időben a plébánián, valamint a sekrestyében,
indíthatnak rendszeres átutalást saját bankjukból számlaszámunkra: Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség CIB Bank 107020714807030051100005
Kérjük ebben az esetben a közleményben adják meg nevüket, címüket és születési évüket az azonosítás érdekében.

Üdvözlettel és köszönettel: Linzenbold József plébános