Harakályné Balla Tímea

Harakályné Balla Tímeának hívnak. 1977.07.04-én születtem Kisvárdán. Középiskolai tanulmányom után 2000. június 2-án történelem-hittanár diplomát szereztem. Ajakon élek családommal. Férjemmel 1998-ban kötöttünk házasságot, melyből két gyermekünk született, Dóra és Lilla. 2000-2017-ig Ajakon voltam hitoktató Óvodában és Általános Iskolában. 2017-2019-ig a Szabolcsveresmarti Kazinczy Ferenc Általános Iskolában voltam napközis nevelő. 2019.09.01-től hitoktatói feladatomat Kisvárdán két iskolában látom el. A Szent György Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolában tanítok 1-8. évfolyamon, és a Somogyi Rezső Általános Iskolában 1-8. évfolyamon tanuló gyermekeket.


Kopaszné Kropok Irén

Kopaszné Kropok Irén vagyok. 1974. július 30-án születtem Kisvárdán. Kékcsén nevelkedtem és jelenleg is itt élek a családommal. 1992-ben érettségiztem a Bessenyei György Gimnáziumban, majd érettségi után a fodrász szakma szépségeit tanultam és fodrászként dolgoztam csaknem 25 éven át. 2006-ban diplomát szereztem a Nyíregyházi Főiskola Művelődésszervező szakán. Jelenleg a Nyíregyházi Szent Atanáz Görögkatolikus Hittanulmányi Főiskola Hittanár-nevelő szakán folytatom tanulmányaimat. 1995-ben kötöttem házasságot. Házasságunkat Isten 2 fiú és 1 lány gyermekkel ajándékozta meg, akik iskolai tanulmányikat katolikus iskolában végzik. 2017-től 2019-ig a Dombrádi Római Katolikus Plébánián láttam el hitoktatói feladatokat, az Újdombrádi és Tiszakanyári iskolákban és óvodákban. 2019-től a Kisvárdai Római Katolikus Plébánián látok el hitoktatói feladatokat az alábbi oktatási intézményekben:
• Várday Kata Református Általános iskola 1-8. osztályban
• Teichmann Vilmos Általános Iskola 1-8. osztályban
• Angyalkert Görögkatolikus Óvoda kis és nagycsoportjában
• Kisvárdai Egyesített Óvoda és tagintézményei középső és nagycsoportjában egyaránt.
Hivatásomat örömmel, szeretettel, hittel és a legjobb tudásom szerint igyekszem végezni.


Poncsákné Dolhai Csilla

„Nekünk kell egymással és önmagunk lelkéből tüzet rakni. Hogy melegedhessünk körülötte.” (Müller Péter)
Poncsákné Dolhai Csilla, a kisvárdai Római Katolikus Egyházközség hitoktatója vagyok, immár 7 éve.
1999-ben végeztem a Szent Athanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán a hittanári szakon és ugyanezen éven a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán magyar nyelv- és irodalom szakos tanárként. Tanári pályámat Rétközberencsen kezdtem magyart oktatva, majd Tuzséron folytattam, ahol 6 éven keresztül sok tapasztalatot szereztem nemcsak az oktatás terén.
2006-ban a Debreceni Egyetem Hajdúböszörményi Főiskolai Karán szakvizsgát szereztem, differenciáló, fejlesztő pedagógiai ismeretek tanulmányterülettel kiegészítve.
Katolikus gyökereimet a szülői házban kaptam Ajakon, amiért hálás vagyok, s gyermekeimnek is igyekszem átadni. Két gyermekem szentségi házasságban nevelem szeretett férjemmel Kisvárdán.
Egyházközségi szolgálatom során nemcsak a gyermekek oktatása a célom, hanem az egyházközségünk, tanítványaim közösségi élményszerzése is.
Próbálok úgy jelen lenni a világban, hogy figyeljek arra, hogy ” az ember azt nézi, ami látszik, de az Úr azonban a szívet tekinti.”(1Sám. 16.7).


Rubóczkiné Országh Erzsébet

Rubóczkiné Országh Erzsébet vagyok, 1978.11.19-én születtem Nyíregyházán. Születésem óta Kisvárdában élek, elsőáldozó és bérmálkozó is egyházközségünkben voltam. Általános iskolai tanulmányaimat Kisvárdában a 4.sz. Általános Iskolában végeztem, majd ezt követően a Szent László Katolikus Gimnáziumba nyertem felvételt német nyelv tagozatos osztályba. 1997-ben érettségiztem, majd ezt követően párhuzamosan a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán hittanári, a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán német nyelv és irodalom szakon folytattam tanulmányaimat Nyíregyházán. Diplomámat 2002. júniusában vehettem kézbe, mint hittanár és német nyelv és irodalom szakos pedagógus. 2005. augusztus 20-án házasságot kötöttem Rubóczki Attilával, akit még gimnáziumi éveim során a Szent László Középiskolában ismertem meg, akivel azóta igyekszünk nagy szeretetben nevelni 3 gyermekünket: Esztert, Tamást és Fruzsinát. Legkisebb gyermekünkkel jelenleg itthon vagyok GYED-en. 2005. szeptemberétől folyamatosan az egyházközség egyik hitoktatója vagyok, általános iskolában és középiskolában is tevékenykedem. 2009-ben hittanár-nevelőtanár (MA) képesítést szereztem, ami által lehetőségem nyílt középiskolás fiatalokat is tanítani, érettségiztetni, elmélyítve így teológiai tudásukat. 2018. decemberében lehetőségem nyílt a cursillio mozgalomba bekapcsolódni, ami egyházközségünkben is jól működik, kifejezve ezzel a tevékeny szeretet és egymás iránt érzett törődés és odafigyelés lényegét mindennapi életünk során. Hivatásomban megtaláltam életem célját, miszerint hitre nevelni, segíteni, támaszt és vigaszt nyújtani a gyermekek és fiatalok számára Isten kegyelme által – felemelő és egyszerre felelősségteljes feladat. Egy hitoktató életében azok a pillanatok, amikor sikerül Isten üzenetét közvetíteni, átadni, szeretni, óvni és félteni a gyermekeket, felemelő és felbecsülhetetlen érzés. Ezt szeretném tovább folytatni és Isten szeretetét a hit értékét közvetíteni a fiatalok számára.


Votykuné Aradi Angéla

Votykuné Aradi Angéla vagyok, Kisvárdán születtem és itt végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat is. 2001-ben a Nyíregyházi Főiskola Hittanári-Történelem szakán szereztem első diplomáimat, majd 2008-ban elvégeztem a Hittanár- Nevelőtanári Mesterképzést. 2001. szeptember 1-je óta a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség főállású hitoktatója vagyok. Férjemmel 1999-ben házasodtunk össze, 2004-ben és 2012-ben születettek meg gyönyörű gyermekeink. A gyermekek különös helyet foglalnak szívemben, már gyermekkorom óta tudtam, hogy én más nem lehetek, csakis tanár. Abban, hogy a „hit oktatója” lettem a Jóisten vezérelt és segített. Célom, hogy a gyermekek általam ismerjék meg a Jóisten szeretetét és segítségemmel ki tudjanak alakítani egy egészséges és személyes Istenkapcsolatot. Nagyon fontos számomra a személyes példaadás és a hitelesség. Éppen ezért egyedül nem mehetek ezen az úton, hanem csak is a családommal együtt. Fontos, hogy tisztában legyek önmagammal, hogy beszélni tudjak a saját hitemről, a személyes Istenkapcsolatomról, sikereimről, de a hibáimról is. Így lehet a gyermekekkel egy őszinte, bizalmi kapcsolatot kialakítani. Hitvallásom: „Hogy ki az ember, megmutatja az öltözete, a nevetése és a járása.” Sir 19,30
Hitoktatóként számomra nagyon fontos a nevetés, a mosoly, a vidám öltözet, hiszen hogyan is tudnám ezek nélkül közvetíteni Isten mérhetetlen szeretetét, az örömöt, az Örömhírt diákjaim felé. A szeretetet csak szeretetkapcsolatokon keresztül lehet átadni. 2008 -ban az Egyháztanács tagjaként a hitoktatási csoport vezetője lettem. Plébános atya munkáját a hitoktatással, ifjúsággal, gyermekekkel kapcsolatos dolgokban igyekszem segíteni. Jelenleg a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda főállású hitoktatója vagyok. Óvodától Középiskolás korosztályig nevelem a rám bízott gyermekeket. Jóisten segítségét kérem, hogy vezéreljen utamon, és töltse el szívemet nagy-nagy szeretettel, hogy munkámat a szeretet jegyében, örömmel, mosollyal tudjam végezni.