VIRÁGVASÁRNAP

 

Áldott, aki az Úr nevében jön!

 

Amikor Jeruzsálemhez közeledve az Olajfák hegyére, Betfagéba értek, Jézus elküldte két tanítványát ezekkel a szavakkal: „Menjetek előre a szemközti faluba. Ott mindjárt találni fogtok egy szamarat megkötve, és vele a csikóját. Oldjátok el és vezessétek hozzám! Ha valaki szólna valamit, mondjátok, hogy az Úrnak van rá szüksége, és mindjárt elengedi Őket.” Ez azért történt, hogy beteljesedjék, amit a próféta jövendölt:

Mondjátok meg Sion lányának:

Íme, a királyod érkezik hozzád,

Szelíden, szamárháton ülve,

Egy teherhordó állat csikóján.

A tanítványok elmentek, s úgy tettek, ahogy Jézus meghagyta nekik. Elhozták a szamarat és a csikóját, letakarták ruháikkal, ő pedig felült rá. A tömegből nagyon sokan az útra terítették ruháikat, mások ágakat tördeltek a fákról és az útra szórták. Az előtte járó és az utána vonuló tömeg így kiáltozott:

Hozsanna Dávid fiának!

Áldott, aki az Úr nevében jön!

Hozsanna a magasságban!

Amikor beért Jeruzsálembe, megmozdult az egész város, és kérdezgették: „Ki ez?” A tömeg pedig ezt felelte: „Ő a Próféta, Jézus, a galileai Názáretből.”

(Mt 21,1-11)

A virágvasárnapi ünnepi bevonuláson közreműködtek az elsőáldozásra készülő gyermekek és hitoktatóik.

A Passiót – Jézus Krisztus szenvedésének történetét előadta az egyházközség énekkara, Faragó Sándor karnagy vezetésével. Hálásan köszönjük mindannyiójuk szolgálatát.

Kisvárda, 2023.04.02.