20 éve a Római Katolikus Egyház szolgálatában

Votykuné Aradi Angéla hitoktatóval készült riport

Votykuné Aradi Angéla a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye több diplomás hitoktatója, aki 2001.09.01-én kezdte el hivatását a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközségben. Jelenleg a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda főállású hitoktatója. Hogyan ismerte fel Tanárnő a hivatását és miért jelentős a 2001-es év Tanárnő életében.

Katolikus családban nevelkedtem, édesanyám és nagyikám terelgetett az Isten felé vezető úton. Én tudatosan 14 éves koromtól vettem részt rendszeresen szentmiséken. Papp János atya prédikációi a szívem mélyéig hatoltak. Éreztem, hogy nagyon jót tesz a lelkemnek. Jöttem hétről-hétre.  Középiskolás éveimet a Bessenyei György Gimnáziumban töltöttem. Nem katolikus iskola, de talán éppen ezért még tudatosabban, még mélyebb elhivatottsággal fordultam Isten felé. Aztán eljött a pályaválasztás: egyet tudtam, hogy tanár szeretnék lenni. Kislány koromban nem volt sok játékom, bár nem is kellett igazán semmi, csupán egy füzet, ami az osztálynapló volt. Tanár voltam, magyaráztam, osztályoztam. Eldöntöttem, hogy történelem tanár leszek. Ekkor nagyikám Ajakon volt hitoktató, és azt javasolta, hogy a másik szakom legyen a hittan. Felkészített a felvételire 2 hónap alatt és a felvételin maximális pontot értem el. Hittan szakon olyan csodálatos Atyákkal hozott össze a sors, hogy az első év után eltökéltem, hogy HITTANÁR leszek. Csupa nagybetűvel! A főiskola 2. évében férjhez mentem. 2001-ben Papp János atya úgy gondolta, hogy fiatalít a hitoktatói csapatán, így 2001-től a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközségben dolgozom hittanárként. Nagyon boldog voltam, de nagyon nehéz is volt a következő 3 év, mire a diákok megszoktak, megszületett első gyermekünk. Gyes után megerősödve, eltökélten tértem vissza és elkezdtem kialakítani egy szeretetteljes, élményorientált hitoktatást. Elkezdtek a diákok kötődni hozzám, így már sokkal könnyebb volt az Isten kapcsolatukat egyengetni.

Sokszor emlegeti Tanárnő, hogy a város minden iskolájában és óvodájában megfordult az évek alatt, de a szíve csücske a Vári Emil Általános Iskola és a Szent László Katolikus Intézmény. Miért? Hogyan került Tanárnő a Szent László Katolikus Iskolába?

Valóban ez a két iskola a legmeghatározóbb az életemben: A Vári Emil Általános Iskola volt az „én iskolám”. Ide jártam Általános Iskolába és mikor visszatértem ide tanárként olyan érzésem volt, mintha el sem mentem volna. Ott voltak a szeretett tanáraim, ott volt a történelem tanárom, aki miatt tanár szerettem volna lenni. És olyan szeretettel fogadtak, hogy nem tudom szavakban sem foglalni. Azóta a város összes iskolájában és óvodájában megfordultam, de mindig itt éreztem otthon magam igazán.

2009-ben elindult a Szent László Katolikus Általános Iskola, amely iskola a szívemhez mind a mai napig a legközelebb áll.  Jelen voltam az iskola beindításánál és első perctől részese lettem a családnak. Eleinte pici, 2 fős tantestület volt és persze 3 felekezet hitoktatói, majd egyre növekedett a létszám. És én ott voltam és tanúja voltam, hogy hogyan növekedett az évek során, hogyan vált a város legimpozánsabb Intézményévé. Közben elvégeztem a Hittanár -Nevelőtanári Mesterszakot és megszületett második gyermekünk.

Sokáig csak Általános Iskolákban és az Óvodákban volt Tanárnő, szervezett a diákok számára táborokat, lelkinapokat. Hogyan került középiskolába is? Miben más a középiskolában hitoktatni?

2014-től új kihívásként középiskolásokat is kaptam, hirtelen felpezsdült az életem. Innentől kezdve óvodától középiskoláig minden féle korosztályt tanítottam, tanítok. Kimondottan a helyemen vagyok. A hivatásom szerelmese vagyok. Nagyon könnyen összehozom az ultra modern gondolkodást az ősegyház tanításával, fiatalosan mondom el a több ezeréves hitigazságokat. A középiskolásokkal találom meg legkönnyebben a közös hangot.  Érzem milyen fontos vagyok számukra…voltak olyan középiskolások, akik anyának szólítottak. Olyan dolgokat bíznak rám a diákok, melyet lehet még édesanyjuknak sem mondanak el. Sok dologban velük vagyok, sok dolgot elsimítok, sok dologban segítek nekik. Hálát adok, minden percért a Jóistennek és persze azoknak a vezetőknek, akik lehetővé tették, teszik, hogy itt lehetek.

Mi Tanárnő küldetéstudata és mit csinál ha nem hitoktat?

A gyermekek különös helyet foglalnak szívemben, már gyermekkorom óta tudtam, hogy én más nem lehetek, csakis tanár. Abban, hogy a „hit oktatója” lettem a Jóisten vezérelt és segített. Célom, hogy a gyermekek általam ismerjék meg a Jóisten szeretetét és segítségemmel ki tudjanak alakítani egy egészséges és személyes Istenkapcsolatot. Nagyon fontos számomra a személyes példaadás és a hitelesség. Éppen ezért egyedül nem mehetek ezen az úton, hanem csakis a családommal együtt. Fontos, hogy tisztában legyek önmagammal, hogy beszélni tudjak a saját hitemről, a személyes Istenkapcsolatomról, sikereimről, de a hibáimról és a fájdalmaimról is. Ez a titka egy tiszta, őszinte kapcsolatnak a diákokkal.

Ma az Egyházközség életében a hitoktatáson kívül rengeteg dologban veszek részt hála Linzenbold József esperes -plébános atyának! József atyával nagyon sok mindent megéltünk együtt, sok-sok csodás dolgot szerveztünk, szervezünk az egyházközség fiataljai számára. Persze ezekhez kevés lennék egyedül, mindenben ott vannak mellettem a csodálatos hitoktató társaim, akikkel együtt jóban-rosszban, összhangban valósíthatjuk meg ezeket a dolgokat.

Nap mint nap azért mondok hálát az úrnak, hogy munkám egyben a hivatásom és a hobbim…egy szerelem. 24 órás szolgálat, mert a mai modern kor technikáinak köszönhetően tanórán túl is rengeteg időt töltök diákjaimmal.

2019-től ismét fordulat következett be, hiszen a szeretett iskolám a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda főállású hitoktatója lehettem.

Tanárnő nem a hagyományos módon tanít! Énekel, táncol a diákokkal, fura dobozkákat leplez le, melyek telis-tele vannak titkokkal. Öröm az óráján lenni! Mi a titka?

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye különös gondot fordít hitoktatói színvonalas képzésére. Így ismertem meg, hogy mi is az élménypedagógia, mi az a Kett módszer. Néhány élménypedagógiai képzés után teljesen új irányt vettek a hittan óráim. Nagyon jól tudok ezzel a módszerrel azonosulni és hála Istennek, hogy a Szent László Katolikus Intézmény vezetője, Kaszásné Tóth Judit igazgatónő is támogat ebben, hiszen a gyermekeknek nemcsak az általános műveltség megszerzését biztosítja az Intézmény, hanem kiemelt szerepet kap a hitéletük fejlesztése, szívük-lelkük megérintése is. Ezt többek között a heti két hittanóra segíti. A hittanóráim nem az osztályok megszokott tantermeiben zajlanak, hanem a kápolnával szemben lévő csodálatosan felújított, szépséges hittan tanteremben. Már ez is jelzi a gyermekeinknek, hogy itt valami különleges fog történni.

„Ez a tanterem más, itt olyan otthon érzem magam” -mondta egy kisfiú.

Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyermekek hittan órán ne csak tudásra tegyenek szert, hanem öntevékenyen vegyenek részt az ismeretszerzés folyamatában.

Ebben a Kett-módszer segít bennünket. A Kett-módszer lehetővé teszi, hogy a bibliai történetek feldolgozása során a gyerekek a hallottakat elképzeljék, majd ezt követően gondolataikat, érzelmeiket, kétségeiket – melyeket szavakkal nehezen tudnának megfogalmazni, vagy nem is szeretnének – eszközök segítségével kifejezzék.

Egy adott biblia történetet 4 fázisban dolgozunk fel:

  1. Megérkezünk, ráhangolódunk a hittanórára, kizárjuk a külvilágot…. egész lényemmel jelen vagyok.
  2. Előkerül a Titok, letakarva, körbe adjuk, megérintjük, meglessük. A gyermek fantáziája beindul.
  3. A Találkozás– az adott Titokkal, az aznapi történetünkkel. – Padlókép létrehozása
  4. A szerzett élményeket összefoglaljuk és közös hálaadással zárjuk.

Az óra végére csodálatos padlóképek születnek, melyet közösen hoztunk létre. A padlóképek a mesélés során folyamatosan készülnek: létrejöhetnek egyéni alkotások és közös, csoportos alkotás is. Mindkét esetben az összekötő kapocs a történet, amely mindenki számára azonos, de mégis egyéni szinten más értelmezést kap, az egyéni képekben eltérő módon ölt teste.

Hittan órák a kisebbeknél tehát játékosan, észrevétlenül segítik elő, hogy a gyermekek életkori sajátosságaiknak megfelelően növekedjenek örömben, szeretetben.

Hittan órák után örömöt sugárzó arccal folytatódik a nap…

Van e hitvallása Tanárnőnek? Mi az, ami meghatározza Tanárnőt? A diákok a „lila” Angéla néninek hívják, mert a lila szín egybeforr tanárnővel.

Igen, nagyon szeretem a lila színt! Sokszor nevettek rajtam emiatt, sokszor vicceltek velem emiatt a diákok. Egy időben csak lilát viseltem.  Ma nyitottam a színek felé és minden kékes, rózsaszínes árnylat is beköltözött az életembe. Már nemcsak a lilaruhás hittanár vagyok. Minél színesebb, annál jobb. A színes öltözékem szerintem utal a sokszínűségemre, sokoldalúságomra.

Hitvallásomat, akkor fogalmaztam meg, mikor a Jóisten útamba vezérelte Molnár Katalin EKIF Főigazgatóasszonyt. Ő visszahozott az életbe és mikor feladni készültem mindent,  akkor bíztatott, hogy jól csinálom, amit csinálok. Az óra látogatás után megerősített abban, amit addig tudat alatt, ösztönösen éltem…Nem mindegy, hogy egy pedagógus hogyan áll ki a gyermekek elé. Igen is fontos és meghatározó a megjelenés, az öltözet, az ápolt rendezett külső. A megjelenéssel már tanítok, példát adok és közvetítek. A mosoly pedig megfizethetetlen. Ekkor találtam rá hitvallásomra….

„Hogy ki az ember, megmutatja az öltözete, a nevetése és a járása.” Sir 19,30

Számomra nagyon fontos a nevetés, a mosoly, a vidám öltözet… hogyan is tudnám ezek nélkül közvetíteni Isten mérhetetlen szeretetét diákjaim felé. A szeretetet csak szeretetkapcsolatokon keresztül lehet átadni.

Számomra Tanárnő olyan, mint egy angyal, nyitott, vidám, megértő, nagyon sokat segít a diákoknak. Szabadidejét sem kíméli, ha a gyermekekről, az egyházközségről van szó. Tanárnő szerint milyen az ideális hitoktató?

Hát olyan, mint én (nevet)…na jó még messze vagyok az ideálistól, de szerintem az ideális hitoktató örömöt sugárzó, mosolygós, megértő, teljes a testi-lelki harmóniája, példamutató, alázatos és hiteles , ráhagyatkozik Krisztusra. Csak teljes összhangban lehet stabilan az Isten útján járni, Isten útján vezetni a diákokat. Hisz én az egyházat és Jóistent képviselem immár 20 éve.

Mit tenne Tanárnő ennek a 20 évnek a margójára?

A hálát és a köszönetet! Hálás vagyok a Jóistennek, hogy utat mutatott a hivatásom felismeréséhez, hogy az Egyházközségbe kerülhettem hitoktatónak. Köszönöm ezt a 20 évet a Debrecen -Nyíregyházi Egyházmegye munkatársainak, Püspök atyáinak, Tóth Bertának, szeretett városomnak Kisvárdának, minden jó lelkű és segítőkész embernek a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközségben,     Linzenbold József esperes, plébános atyának, családomnak, hitoktató társaimnak,  kollégáimnak, szeretett tanítványaimnak és szüleinek.

Isten áldjon mindenkit akik támogattak, velem voltak a 20 év alatt.