Alapítványi díjátadás 2023

 

A Kisvárdai Római Katolikusokért Alapítvány hagyományaihoz híven évente díjat adományoz egy olyan személynek, aki hosszú éveken át valamilyen formában segíti a kisvárdai római katolikus embereket, a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközséget.

2023. szeptember 24-én a kisvárdai római katolikus egyházközség hívei szentmisére gyűltek össze. A 10 órai szentmise végén Dr. Dolhai Attila, az alapítvány kuratóriumának elnöke szeretettel köszöntötte a közösség tagjait, valamint Linzenbold József plébános atyát.

Dr. Dolhai Attila beszédében elmondta, hogy az alapítvány az egyházközségben azokat a személyeket szeretné elismerni és egyben köszöntetni, akik munkájukkal kiemelkedően sokat tettek az elmúlt években a hitélet javításáért és közösségünk működéséért. Az elmúlt évek díjazottjai között vannak: Türk István, Szalai Kálmán, Galambos Géza és Kropok Eszter.

Az alapítvány 2023 évben a kuratórium egyhangú döntése alapján e díjat Hasulyó Antalnak ítélte oda.

Hasulyó Antal Ajakon született 1944. június 10-én, szülei vallásos nevelésben részesítették.  Általános iskolai tanulmányait Ajakon végezte, középiskolás éveit Nyíregyházán a Mezőgazdasági Technikum növénytermesztő szakán folytatta. Első munkahelye a kisvárdai Termelőszövetkezetben volt, egészen betegsége kezdetéig itt dolgozott.

Ebben az időszakban Holczer Gyula kanonok úr kérésére még aktívabban bekapcsolódott a kisvárdai egyházközség életébe: 1992-től harangozó, majd sekrestyés lett. A mindennapos templomba járással hite erősödött, a mindennapos szentáldozással a mai napig él.

Amikor csak tehette zarándoklatokon vett részt a családdal, vagy feleségével együtt. Így eljutott Medjugorjebe, Loudesba, Fatimába, Rómába, a Szentföldre és Csíksomlyóra is. Évente visszatér Mátraverebély-Szentkútra lelki megújulásra, feltöltődésre. Felesége, Durucz Mária matematika-fizika-ének-zene szakos tanárként ment nyugdíjba. 49 éve élnek szentségi házasságban, melyben két gyermekük, valamint négy unokájuk született. Antal és László fiúk egyházi középiskolában végezték tanulmányaikat, majd egyetemi végzettséget szereztek.

Hasulyó Antal – mindenki Tóni bácsija – mindig szívesen vett rész egyházközségünk közösségi munkálataiban. Hathatósan közbenjárt azért, hogy a régi plébánia épülete megmaradjon, és rendelkezésre álljon hitoktatásra, közösségi alkalmakra. Templombúcsúink során aktívan részt vállalt az előkészítő- és utómunkálatokban egyaránt. Évek óta rendszeresen részt vesz a templomi közös imaalkalmakon mint pl. szentségimádás, rózsafűzér és litánia.

1996-tól énekel az egyházközségi énekkarban a húsvéti Passiók alkalmával. A 8 éve alakult Dalárda kórusnak is a tagja. 2010-től a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség “Szenvedés Önkéntesei és testvérei” (SZÖT) csoportjának vezetője. A SZÖT, hogy céljait megvalósítsa, a tagok kis csoportjai által szerteágazó és sokrétű tevékenységet folytat. Ezzel kíséri tagjai keresztény lelkiségének fejlődését és abból fakadó tetteit. A keresztény ember keresztségben kapott hivatását és apostoli küldetését közösségben valósítja meg.

Egy bibliai idézet szerint: “Senki se felejtse el, hogy hatással lehet a világon mindenkire, és az egész világ üdvösségéhez járulhat hozzá: nyilvános istentisztelettel és imádsággal, vezekléssel, továbbá a fáradalmak és bajok készséges vállalásával, amely a szenvedő Jézushoz teszi őt hasonlóvá.” (2Kor 4,10 és Kol 1,24 alapján)

Kisvárdai Római Katolikusokért Alapítvány ötödik alkalommal adja át rangos elismerését.

Szeretettel gratulálunk egyházközségünk tiszteletben álló tagjának: Hasulyó Antalnak. Isten iránti hálával köszönjük sokrétű szolgálatát. További egyházközségi munkálkodásához jó egészséget kívánunk a Kisvárdai Római Katolikusokért Alapítvány kuratóriuma és az Egyházközség nevében is.

A díjátadó ünnepség végén a díjazott családja, az alapítvány és a képviselőtestület tagjai szeretetvendégségre várták a kedves híveket a közösségi házba.

Kisvárda, 2023. szeptember 24.