Bérmálás Egyházközségünkben

A Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség közössége örömteli ünnepi eseményen vett részt 2021.09.19-én vasárnap. A nagykorúság szentségét Bosák Nándor a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye nyugalmazott püspöke 24 fiatalnak szolgáltatta ki.

Deákné Rubóczki Angéla édesanya osztozott a gyermeke, a fiatalok és a közösség örömében. Így gondol vissza a jeles napra:

A vasárnap megbérmált fiatalok és családjaik hosszú ideje várták ezt az ünnepet. A megkezdett felkészülés a járványhelyzet miatt az online térbe került át. A bizonytalan várakozást és folyamatos felkészülést követte a bejelentés, hogy szeptember 19-én püspök atya érkezik egyházközségünkbe, hogy kiszolgáltassa a bérmálás szentségét. Talán szokatlan, hogy nem pünkösdkor ünnepeltük a bérmálkozást, de közvetlenül a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus élménye után mindannyian megélhettük, hogy a katolikus egyház nagy közösségéhez tartozunk.

Huszonnégy fiatal részesült a bérmálás szentségében. Bérmaszüleikkel, családjaikkal és az egyházközséggel együtt ünnepelték, hogy a szentség által megerősödhetett az istenhitük, az elköteleződésük a katolikus egyházban. Bosák Nándor püspök atya szentbeszédében kiemelte, hogy milyen fontos és felemelő a tudat, hogy a katolikus egyházhoz tartozunk. Reméljük fiataljaink számára is megerősítő, megtartó érzés, hogy Krisztus vonzásában élhetnek.

A szentmisére megtelt a templom, a kórus énekei által teremtett ünnepi hangulatban a fiatalok – a felkészülést követően – méltósággal léptek püspök atya elé, hogy részesüljenek a szentségben. Ígéretet tettek arra, hogy jó katolikusoknak lesznek. Kísérjük őket családjainkban, egyházközségünkben, hogy ígéretüknek szívesen tegyenek eleget életük során.

Sipos Enikő édesanya őszinte érzéseket fogalmazott meg az ünneppel és a szentmisén kapott ajándékkal kapcsolatban:

Isten velünk van!

A Szentlélek őriz engem!

Ez a gondolat erősödött meg szívemben abban a pillanatban, amikor templomunkba belépve az oltár felé emeltem tekintetem. Az oltár felé, amellyel szemben várakozással ült 24 gyermek, 24 őszinte szív, akik lélekben Isten szolgálatának elkötelezve várták a Szentlélek ajándékát. Elmondhatatlan érzés kerített hatalmába!

Boldogság, Megnyugvás, Szeretet és a Hitem mindennél erősebb jelenléte!

Boldogság, hogy gyermekem a Római Katolikus Egyházközség tagjaként lehet igazán teljes ember, lehet igazi keresztény!

Megnyugvás, hogy élete a legjobb irányba halad.

Szeretet, hiszen legféltettebb kincsünk élete egy meghatározó állomásához érkezett.

Szülőként és katolikus keresztényként hiszem, hogy a keresztény emberek élete sok állomásból építkező megszentelt út. A kezdeteket (keresztelés) követően minden stáció egy- egy megerősítés, próba és útmutatás a Szentlélek által megerősödve Krisztus felé.

Földöntúli érzés kerítette hatalmába lelkem és szívem abban a pillanatban, amikor Főtisztelendő Püspök atya szent olajjal kente homlokukat, és kézfogása által fogadta őket az egyház felnőtt tagjaivá.

Ekkor József atyára néztem.

Boldog volt! Épp annyira boldog, mint mi szülők!

Boldog, hogy a hosszú út megtétele után „gyermekei” ismét tanúbizonyságot tettek hitükről.

Láttam tekintetükben azt a fajta támogató szeretetet, amellyel erőt adtak és küldetést bíztak tanítványaikra a Szentlélek Isten által.

Számomra hit nélkül élni nem lehet!

Isten nélkül létezni sem lehet!

Életem legboldogabb pillanata volt ez a vasárnap délelőtt.

Amikor gyermekem önszántából, továbbra is az Isten felé vezető utat választotta.

Hiszen mindig választások előtt állunk! Mindig befolyások és kétkedő emberek sokasága próbál minket eltéríteni a helyes útról.

De az Isten által táplált lélek megingathatatlan.

Az Isten által nyájába fogadott bárány eltéríthetetlen.

 

„Te lélegezz bennem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt gondoljam!
Te erősíts engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt hűséggel megvédjem!
Te őrizz engem, Szentlélek Isten, hogy szent kegyelmedet el ne veszítsem!
Te parancsolj nekem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt tegyem!
Te hívogass engem, Szentlélek Isten, hogy ami szent, azt szeressem!”

 

Isten áldása kísérje mindannyiójuk életét és szolgálatát! Főtisztelendő Püspök Atyáét, József Atyáét, a hitoktatókét, a segítőkét és valamennyi gyermekét!   

 

Deákné Rubóczki Angéla, Sipos Enikő szülők