Ötödik nap
Ötödik nap

2017. június 30.

"Isten minden népet meghív a keresztény életre" ApCsel 11,1-18

Pénteki táborzáró napunk délelőttjén "Indián Nyár" mottóval csapatjátékban vettünk részt. Bölényre vadásztunk, célba dobtunk, kódolt titkosírást fejtettünk meg, puzzle-ből képet raktunk ki. A feladatok elvégzése közben megtapasztaltuk az együttlét, a közös munka élményét, megismertük egy másik népcsoport kultúráját, szokásait, akiknek soraiban az Egyház által kanonizált szentéletűeket is találunk. Mindezen keresztül megsejtettük Isten minden nép felé irányuló szeretetét, az egyetemes testvériség érzését. Délután moziba mentünk, majd a csapatverseny eredményhirdetése és az útravaló ajándékok átadása után elbúcsúztunk egymástól.

Köszönjük ezt az öt csodás, boldog napot a jó Istennek, akinek hozzánk lehajló, irgalmas szeretetét megtapasztalhattuk a másik ember mosolyában,egy apró felénk irányuló gesztusban. Ezt az ajándékot szeretnénk továbbadni a mindennapokban...

Köszönettel tartozunk Balázs atyának, aki a táborvezetés feladatát kitartással és bátor helytállással vállalta fel. Hálásak vagyunk a hittanárok, segítők, ifjúsági hittanosok munkájáért. Köszönetünket fejezzük ki mindazok felé, akik bennünket jó tanácsaikkal, észrevételeikkel segítettek és imáikba ajánlottak. Megköszönjük a Máltai Szeretetszolgálat, a Fokoláre Lelkiség és a Karitász szolgálatát és végül, de nem utolsó sorban a gyermekek részvételét.

Kérjük a Mennyei Atya bőséges áldását mindannyiuk életére, munkájára!

Sebők Szilvia
hittanár

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére