Új útszéli keresztet állítottak Kisvárdán
Új útszéli keresztet állítottak Kisvárdán

2019. március 15.

Új útszéli keresztet állítottak Kisvárdán a Jéke és Pap felé vezető útkereszteződésben. Az elkészült alkotást 2019. március 15-én áldotta meg Linzenbold József kisvárdai római katolikus plébános.

Uniós pályázatból készült el Kisvárdán az új Hármas úti körforgalom, melynek ünnepélyes átadására 2018. november 23-án került sor. Az építkezés folyamán Kisvárda Város Önkormányzata úgy határozott, hogy pályázat útján új kőkeresztet készíttetnek a régi, időközben erősen elhasználódott helyébe, amely az említett szakaszon található.

Ránk maradt írások szerint: 1895 április 20-án Cziholi Mihály iparos és neje Srétesi Anna tett 25 forintos alapítványt, amelyet a város keleti végén, az úgynevezett Hármas útnál emelt kereszt javára kellett fordítani. Az évi jövedelem akkor 1 ft 50 kr volt. Ahogyan a kereszt, úgy annak helye is ajándékként került az egyházhoz, az utóbbi özv. Liptay Károlynétól (szül. báró Horváth Karolina), aki: „Átadja, illetve oda adományozza a kisvárdai határban lévő, jékei és pappi út között fekvő nemesi birtokból egy felállított útmenti feszületnek megkívántató 15 négyszögöl területű földrészt.”

Az útmenti kereszt márványtábláján az alábbi felirat emlékezteti az úton haladókat: „A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje”. (1.Kor 1,18)

Az új kőkereszt megáldása után közösen olvasták fel a római katolikus egyháztanács tagjai, hitoktatói és az egyházközség hívei a keresztúti állomások elmélkedő imádságait.

Az ünnepség zárásaként József atya köszönetet mondott Kisvárda Város Önkormányzatának, Leleszi Tibor polgármester úrnak a támogatásért, köszönetet mondott a híveknek, hogy együtt lélegezve, imádkozva és elcsendesedve járták végig -gondolatban- Jézus keresztútját.

Imádunk téged Krisztus és áldunk Téged! Mert szent kereszted által megváltottad a világot!

Borus Lászlóné
média-képzős hallgató

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére