Kérjétek az aratás Urát!
Kérjétek az aratás Urát!

2019. május 12.

„Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába.” (Mt 9,35)

Nem is lehetett volna ennél szebb ünnepen, mint „hivatások vasárnapján” átadni a Kisvárdai Római Katolikusokért Alapítvány által megálmodott díjat, melyet minden évben olyan személy kap, aki hosszú évek alatt önzetlenül szolgálta az egyházközséget és a híveket.

„Kérjétek az aratás Urát, küldjön munkásokat aratásába”, hallhattuk bevezető gondolatként Linzenbold József esperes, plébános atyától 2019. május 12-én – hivatások vasárnapján - a 10 órai szentmisén. Ezt a gondolatot hallotta meg Szalai Kálmán kitűntetett is 1985-ben, aki azóta is hű szolgája a mi Urunknak.

Mindenki Kálmán bácsija 1996-tól 2009-ig 14 éven keresztül harangozóként és sekrestyésként igazi gazdája, szolgálatkész résztvevője volt az egyháznak. Gondját viselte a templomnak, megálmodója volt a templom körüli udvar kialakításának. Aktívan vett részt a templom felújításában, keze nyomát dicséri a sekrestye kialakítása, az új plébánia megépítése. Munkáját mindig lelkiismeretesen, nagy odafigyeléssel végezte és végzi a mai napig is.

Nem tudok úgy írni Kálmán bácsiról, hogy saját emlékeim ne kerülnének felszínre. Emlékszem, amikor az új sekrestye kialakításánál munkálkodtak, mi pedig az ifjúsági hittanosokkal vittünk a szorgos kezeknek egy kis frissítőt, olyan erővel és lelkesen ásott, hogy a sártól és agyagtól alig ismertük fel őt. Feleségével, Erzsike nénivel mindig aktívan részt vettek a közös szalonnasütéseken, főzéseken, egyházközségi bálokon. Közösen segítettek kitalálni olyan programokat, mellyel összekovácsolódtak közösségeink. A szombati templomi nagytakarítások mindig jó hangulatban teltek, hiszen Erzsike néni igazi háziasszonyként készült finom süteményeivel a segítőknek, Kálmán bácsi hangos kacagással teli szőnyegverő tudományát pedig a mai napig irigyelheti az őt követő nemzedék. Ők ketten igazi alapjai voltak az egyházközségnek, templomi szolgálattevőknek.

1998-tól, 12 éven keresztül, nem csupán tagja volt az egyháztanácsnak, hanem aktív segítője, lelkesítője, igazi lángja! Tapasztalatait ma is büszkén adja át utódainak, a fiatalabb nemzedéknek. 2008-tól a mai napig, mint a pénzszámláló bizottság tagja, részt vesz a persely-adományok számolásában, beváltásában, könyvelésében. Aktívan és lelkesen segít az egyházadó beszedésében, hiszen ismeri őt az egész város és mindig örömmel várják őt a hívek otthonaikban.

Szalai Kálmán egyházközösségünknek olyan értékes tagja, akire mindig lehet számítani, aki minden esetben tudja, mikor, hol van szükség önzetlen segítőkészségére. Hithű egyházához, valódi keresztényként éli és gyakorolja vallását családjával, gyermekeivel, méltó módon kapja a Kisvárdai Római Katolikusokért Alapítvány kuratóriumi díját.

Borus Lászlóné
„sajtóapostol”

[ képek... ]

Ugrás az oldal tetejére