Követlek téged Uram!

 

“Követlek téged Uram, de előbb engedd meg nekem,

hogy búcsút vegyek azoktól, akik az én házamban vannak.”

(Lukács Evangéliuma 9,61)

 

Lukács evangéliumának gondolatait idézve, a mai nappal számomra is elérkezett a búcsú pillanata. Búcsúzom és a kijelölt úton tovább haladok!

 

“Követlek téged Uram!”

 

Szolgálatodban állni a legszebb és legszentebb hivatás. Hittel, alázattal élni, számomra az általa adott és mutatott út beteljesedése.

A mai nappal az ő kegyelméből és segedelmével tovább indulok.

Boldog de mégis nehéz percek ezek!

Boldog, hiszen a rám bízott isteni feladatot teljesíthetem, de nehéz is, hiszen elszakadni attól a hívő közösségtől, akiktől mérhetetlen tiszteletet, szeretetet, megbecsülést kaptam, fájdalmas dolog.

Mégis hálával telt szívvel állok itt!

Hála, hogy itt lehettem és hála, hogy a jó Isten kegyelméből megadatva szolgálhatom őt, igéit és tanítását fáradhatatlanul hirdethetem.

 

Kedves Hívek!

 

Nemcsak a búcsú, hanem a köszönet órája is ez!

Engedjék meg, hogy elsőként tiszteletteljes köszönetemet fejezzem ki Linzenbold József plébános atyának, hogy támogatott és maga mellé fogadva segítette további utam Istenhez vezető irányát.

Köszönöm Máté Péter oltártestvéremnek a közös szolgálatot.

Köszönöm Polcz Piroskának a mindennapos gondoskodását, a finom ételeket és szeretetét.

Köszönöm a mindig segítőkész, már-már anyai gondoskodással féltőn óvó és szeretettel felém forduló Hornyák Istvánné Katikának, mindig áldozatos feladatvállalását!

Köszönöm Faragó Sándor, Jenei Sándor, valamint Halász Péter kántor urak áldozatkész, segítő munkáját.

Köszönöm, a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség minden tagjának, hogy 2021-től ez a város nem csupán állomás, hanem áldás is volt életem nagykönyvében.

Köszönöm továbbá, hogy ez alatt a 9 hónap alatt osztozhattam örömeikben, biztathattam őket aggodalmaikban, reményvesztettségükben, bánatukban, szomorúságukban az istenszeretet legerősebb, kiolthatatlan lángjával.

 

De ma mondhatni megérkeztem!

 

Hiába búcsúzom, de mégis megérkeztem!

Megérkeztem egy újabb feladat következő stációjához, amely rám biztatott és számomra megadatott immár Mátészalka városában!

Hálával tartozom ezért is, és mindenért!

Az itt eltöltött időért, az emberekért és az erőért, amellyel támogatott az ő szolgálatában.

Köszönöm a szép emlékeket!

Most pedig Isten áldását kérem mindannyiukra, tartsa meg Önöket továbbra is mérhetetlen szeretetével, jóságával, gondoskodásával, a boldogság legszebb óráiban és a fájdalom legnehezebb pillanataiban.

Mutasson utat a nehéz időkben és reményt a kilátástalanságban.

Adjon erőt, bizakodást és hitet minden imádságos órában!

 

Szeretettel: Czele József káplán

 

Kisvárda, 2022.07.24.