Archívum

Jézus Szíve Család

A Jézus Szíve Családok

Az Oltáriszentség előtt imádkozó Pierre Geandrom kanadai katolikus papot 1971. augusztus 7. és 15. között Montrealban magánkinyilatkoztatás útján arra késztette Jézus Szíve, hogy összeállítson egy imafűzért - engesztelő kilencedet - a Szentírás alapján. Hiszen Jézus Szívét nemcsak a kereszten szúrták át, azóta is folyamatosan töviskoszorú öleli körül. A tövisek jelképezik az emberek bűneit, melyek napról napra egyre mélyebben sértik az isteni Szívet. Folyamatosan fájdalmat és szomorúságot okoznak, ahogy ezt Jézus Alacoque Szent Margitnak is elpanaszolta 1696-ban a franciaországi Papay-le-Monialban. Célunk a Jézus Szíve tisztelet felélesztése és fejlesztése. Azt szeretnénk elérni, hogy Jézus legszentebb Szívét mind többen megismerjék és szeressék. Hiszen Jézus Szentséges Szívének Családja 1978-ban feladatának világos megfogalmazását kapta VI. Pál pápától: "Azt kívánom, hogy a családi imádság mozgalma, amely összekapcsolódik Jézus Szentséges Szíve tiszteletének elmélyítésével, egyre nagyobb elterjedésre találjon Isten népének lelki javára."

Pierre Geandron a következőképpen gondolta el Jézus Szívének folyamatos engesztelését: tizennégy imádkozó ember alkot egy lelki családot, melyet az u.n. "apostol" vezet. Egy-egy családtag évente háromszor végzi a kilencedet, így a tizennégy tag biztosítja, hogy az év folyamán mindennap valaki engesztelje Jézus Szent Szívét az imafüzet alapján. A tagoknak az apostol jelöli ki a kilenced időpontját. Ha egy tag a kilencedik napon befejezte az engesztelést, másvalaki kezdi el az imádságot, ezzel biztosítva a folyamatosságot.

Az engesztelésre a Jézus iránti viszont szeretet indítja a "családtagokat". Alacoque Szent Margitnak Jézus megmutatta szeretetét. Látta, amint lángok törtek elő Szívéből. Nem pislákoló, hanem lobogó láng. Hiszen Jézus a lehető legnagyobb "intenzitással" fordul minden emberhez, így a bűnösökhöz is. Jézus egyetlen dolgot kér és vár az emberektől: hogy viszontszeressék, amit úgy tehetnek, ha befogadják szívükbe az isteni szeretet tüzét, és engesztelik őt.

A világszerte elterjedt mozgalom Hazánkban is nagyon elterjedt, és tagjait alig lehet megszámlálni, hiszen minden ember csatlakozhat imacsaládunkhoz. Egyetlen feltétel: kívánjon és akarjon imádkozni!