Nagyböjti lelkinap szentségre készülő fiataljainkkal

„Tiszta szívet teremts bennem Isten, s az erős lelket újítsd meg bensőmben!”

(Zsolt 51,12)

 

Nagyböjt utolsó szombatján léleksimogató közösségi nagyböjti lelkinapra gyűltek össze egyházközségünk elsőáldozásra, bérmálkozásra készülő gyermekei, papjai, hitoktatói.

 

A délelőtt első programján Linzenbold József atya vezetésével keresztutat végeztünk, melyen gyermeki imádságaikat olvasták fel a fiatalok az egyes stációnál.

A bérmálkozók ezután Máté Péter atyával töltötték a délelőtt további részét. Péter atya tanúságtételében elmesélte papi hivatásának történetét. Bepillantást nyerhettek a fiatalok a meghívás rejtett érzésébe, tanulmányai nehézségeibe, papi hivatásának szépségeibe.

Az elsőáldozók hitoktatóinkkal kézműves foglalkozásokon vettek részt, ahol húsvéti díszeket készíthettek. A kreatív foglalkozások mellett barátkoztak, örültek az együtt eltölthető időnek.

A délelőtt agapéval zárult, meleg teával, pogácsával és finom fánkkal kedveskedtek a gyermekeknek a Katolikus Karitász helyi szervezet önkéntesei.

Zárásként Votykuné Aradi Angéla hitoktató előadásában a húsvéti ünnepünk mozzanatait elevenítette fel, majd hálát adtunk a nagyböjti időszakért, a közeledő legnagyobb ünnepünkért, a Húsvétért.

Ezúton is köszönjük mindenki segítségét a lelkinap megszervezéséért, közreműködéséért, mellyel egyházközségünk fiataljait tudtuk közösségbe hívni.

 

Poncsákné Dolhai Csilla hitoktató