Ökumenikus városi keresztút

„Krisztusért járva követségben” – együtt a bizonyságtétel útján

Urunk Jézus te azt mondtad: „Aki tanítványom akar lenni, vegye fel keresztjét mindennap, és úgy kövessen engem!” Mi most – közösen – a nyomdokaidba akarunk lépni, és lélekben követni akarunk Téged keresztutadon. Nyisd meg szemünket, hogy lássuk, ihlesd meg szívünket, hogy jól megértsük, milyen nagy szeretettel voltál irántunk!

Megváltó Úr Jézus! Irántunk való szeretetből vetted válladra a keresztet és vitted a Kálvária hegyére. Engedd, hogy utadon lélekben végigkísérjünk! Adj résztvevő lelket, hogy szenvedéseidet veled együtt átéljük! Adja bánatos szívet, hogy bűneinket őszintén megsirassuk! Adj erős akaratot, hogy bűneinkből megtérjünk! Adj szeretet, hogy ezen túl Istennek éljünk! Fogadd el e keresztúti imádságunkat a mennyei Atya dicsőségére, az anyaszentegyház szabadságáért, azért, hogy a hűséges lelkek állhatatosak maradjanak, az ingadozók megerősödjenek, a közömbösek pedig szeretetre gyulladjanak.

Atyaistennek mindenhatósága, gyámolítsd gyöngeségeinket, szabadíts meg minket nyomorúságunk mélyéből.

Fiúistennek bölcsessége, vezéreld gondolatainkat, szavainkat és cselekedeteinket! Szentlélekisten szeretete légy lelkünk minden ténykedésének kezdője, hogy isteni tetszésednek mindig megfelelhessünk!

Dicsőséges és teljes Szentháromság! Áldd meg vezeklésünket, imádságunkat, hogy minél teljesebb részünk legyen a megváltás kegyelmében, és hogy eljuthassunk hozzád Krisztus a mi Urunk által. Ámen.

Kisvárda, 2024. március 26.

 

Fotó: Molnár László