Elsőáldozás

„Ó, szentséges lakoma, Krisztust vesszük rajta. Felidézzük szenvedésének emlékét, lelkünket kegyelem tölti el, és a jövendő dicsőség záloga nekünk adatik.”
Az Eucharisztia az Úr húsvétjának emlékezete, és az oltárhoz járulásunkkor betelünk „minden égi áldással és kegyelemmel”. (MR, Római kánon 96; Supplices te rogamus”.)Gyermekek előkészítése szentgyónásra, szentáldozásra, az eucharisztia vételére, (leginkább) általános iskola 3. és 4. osztályában történik, heti két hittanóra keretében. Egyik hittanóra az Iskolában van, a másik szombatonként a Plébánián. A részletes felkészítés anyagát, a felkészítő hitoktatók és papok állítják össze. Az előkészület során a gyerekek szülei is bekapcsolódnak a felkészítésbe, havonta egy alkalommal a Plébánián, valamint a szentmiséken való -gyermekükkel együtt történő- részvételük által.  Az elsőáldozás időpontja, az elsőáldozásra készülő gyerekek szüleivel való egyeztetés után kerül kijelölésre.

Felnőtt fiatalok és felnőttek elsőáldozása

Felnőtt fiatalok és felnőttek elsőáldozási felkészítése ugyanúgy mint keresztelést kérők esetében, személyes jelentkezés útján történik. Közös felnőtt előkészítő (katekumenátus) előzi meg, Személyes beszélgetések, szép közös élmények után, a szentáldozás időpontja megbeszélés szerint kerül kijelölésre.
A felkészítés nemcsak ismeretek elsajátítását jelenti, hanem bevezetést a krisztusi élet gyakorlatába is.”Jobb későn mint soha,” -tartja a mondás. Ez itt is igaz. Kérjük a felnőtteket ne szégyelljék, hogy így jártak, nincsenek egyedül! Ez a lehetőség éppen az ilyen emberekért van.

Az első lépést tegyék meg, a többiben már tudunk segíteni. A felnőttekkel Kisvárdán Linzenbold József plébános foglalkozik. Őt kell keresni.