Temetkezés, sírhelyek

A temetések egyházi részről történő ügyintézése a Plébánia nyitvatartási idejében lehetséges. Ettől eltérő időpont egyeztetéséhez, kérjük hívja a Plébániát.

SÍRHELYEK
(“Dögei úti” temető, “Régi” temető)

FARAGÓ SÁNDOR
Mobil: +36 20 260 0944

Fontos tudnivalók:

TÁJÉKOZTATÁS felelősségi szabályokról

A temetőben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség sem az egyházakat, sem az üzemeltetőt nem terheli!

A temető közterület, ezért a hozzátartozó köteles megőrizni értékeit, azok eltűnéséért a temető üzemeltetője nem felelős. A temető területén elkövetett bűncselekményekért az üzemeltetőt felelősség nem terheli.

A temető területén 12 éven aluli gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodhat. Az általa okozott károkért az őt felügyelő felnőtt tartozik felelősséggel.

A temetőben gyertyát gyújtani fokozott figyelemmel, elővigyázatossággal lehet. Ügyelni kell azonban arra, hogy tűz ne keletkezzék. A gyertyát gyújtó, tűz okozása esetén, büntetőjogi felelősséggel tartozik.

A sírokon kinőtt gyomnövények között lévő, vagy rossz helyre ültetett növényekben, a kaszálási munkák során bekövetkezett károkért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

Az építőipari tevékenység ( sírbolt, síremlék építése, bontása, felújítása, javítása) végzése során keletkezett építési bontási törmelék, hulladék és veszélyes hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról a szolgáltatást végző köteles gondoskodni. E célra a temetőben elhelyezett hulladékgyűjtők nem használhatók. A síremlék bontásából keletkezett törmeléket a bontás napján a temetőből el kell szállítani, ha a szállítás nem történik meg, akkor az elszállításról az üzemeltető gondoskodik, annak költségét a vállalkozóra átterheli. Ha a munkavégzése során a szomszédos sírokban rongálás, kár keletkezett akkor azt azonnal köteles jelenteni a szolgáltatást végző a temető Üzemeltetője felé. Az eseményről jegyzőkönyvet kell felvenni melyben a helyreállítás, kártérítés felelősséget meg kell állapítani.

TÁJÉKOZTATJUK ÖNÖKET, HOGY A FENT RÉSZLETEZETT FELELŐSSÉGI SZABÁLYOK MIND AZ EGYHÁZAK, MIND AZ ÜZEMELTETŐ ÁLTAL ELFOGADÁSRA KERÜLTEK, ÍGY KÉRJÜK AZOK SZÍVES TUDOMÁSULVÉTELÉT!

Kisvárda, 2019. március 25.

Nyomtatható változat