Veni Sancte – bérmálkozó jelöltekkel

 

Istenünk, te híveid szívét

a Szentlélek megvilágosításával tanítod.

Add, hogy ugyanazon Szentlélek segítségével

megismerjük, ami helyes,

és az ő vigasztalásának mindenkor örvendjünk.

Krisztus, a mi Urunk által. Ámen

 

A mai napon Veni Sante évkezdő szentmisén vehettünk részt. A délelőtti szentmisében az elsőáldozásra készülő gyermekek képviselték az egyházközség alsó évfolyamát, az esti szentmisében Linzenbold József plébános atya meghívására a bérmálkozás előtt álló fiatalok imádkoztak a sikeres tanévkezdésért.

A prédikáció után – rendhagyó módon – sor került a bérmálkozásra készülők bemutatására a hívek közösségének.

Miután József atya minden jelöltet maga elé hívott, a jelöltek felsorakoztak és egyenként válaszoltak kérdéseire:

Celebráns: Mit kérsz Isten egyházától?

Jelölt válasza: Szeretnék nagykorú kereszténnyé válni és megtalálni helyemet Egyházunk közösségében.

Celebráns: Istennek legyen hála!

József atya és a fiatalok közösen az alábbi imádságot mondták:

Szerető Istenem! Köszönöm neked a hit kegyelmét. Add, hogy vigyázzak hitemre, hiszen törékeny cserépedényben hordozom. Köszönöm, hogy megtisztítod lelkemet, és a szentgyónásban jóságosan eltörlöd vétkeimet. Add, hogy egész szívvel hozzád ragaszkodjam, és elforduljak a bűntől. Vonj be Egyházadba, ami erős sziklára van alapozva. Áldd meg ezt a közösséget, amely befogad és segít nekem nagykorú keresztény életem kezdetén. Add, hogy megtaláljam benne a helyemet! Add, hogy miután részesültem a bérmálás szentségében, életemet egyre jobban neked szenteljem. Szűz Mária, őrangyalom és védelmezőm, könyörögjenek értem! Ámen

Plébános atya áldás előtt az alábbi gondolatokkal fordult a jelöltekhez:

Kedves Fiatal barátaim! Számotokra tehát, akik szeretnétek Istenkereső, nagykorú kereszténnyé válni, és szeretnétek Krisztus Egyházának közösségéhez tartozni, most ebben a közösségben megnyílik az Evangélium útja, hogy felismerjétek az élő Istent, aki felétek fordul szavával.

A szentmise végén József atya megáldotta a jelen lévő pedagógusokat, hitoktatókat, valamint egész hívő közösségünket!

Kisvárda, 2022. szeptember 11.

_________________

Koszta Mariann

sajtófelelős