Bákonyi Sándor – gondnok

Bákonyi Sándor vagyok, 1970-ben születtem Kisvárdán. Ajakon nőttem fel és gyerekkoromban szívesen ministráltam az oltárnál. 1996-ban Kisvárdára  nősültem, azóta is itt élek feleségemmel és két gyermekemmel. Számukra a hit átadása volt az egyik legfontosabb életcélunk. Az egyházközség 2012.  novemberében választott egyháztanácstaggá és vehettem át Bosák Nándor püspökatyától az első egyháztanácstagi kinevezésemet, majd 2018-ban már Palánki Ferenc püspökatya kinevezésével folytathattam az egyháztanácsi munkámat. Az egyházi események háttérfeladataiban mindig részt vállalok például családi nap, ünnepi szentmisék, templombúcsúk, egyházközösségi bál. Az egyháztanácsban a műszaki csoport tagja vagyok, a mi feladatunk az  egyházközségi épületek felújítása, karbantartása. Néhány éve a gondnoki feladatokat is én látom el, tudásomat mindig igyekszem az egyházközségünk javára kamatoztatni. Cursillos tag vagyok, mely örömmel tölti meg mindennapjaimat, ill, aktív tagja vagyok a kisvárdai NCD-nek is. Igyekszem hitemmel példát mutatni munkatársaimnak, családomnak, környezetemnek. Köszönöm az egyházközség híveinek, hogy bizalmat szavaztak és alkalmasnak találtak
feladataim ellátására.


Béres Tamás

A nevem Béres Tamás 1976. 07. 06 – án Kisvárdán születtem, egy három gyermekes családban. Tanulmányaimat Kisvárdán, Tiszavasváriban és Budapesten végeztem. Munkahely: MÁV Zrt. 1998 – 2006, MÁV – START Zrt. 2006 – tól. Jelenleg Személyszállítási Ügyeletes Tisztként dolgozom Nyíregyházán. Házastársam Béresné Mező Anita akivel 1999. 07. 10-én kötöttük össze életünket, egy gyermekünk született Tamás, aki középiskolásként Kisvárdán a Szent László iskola 10. A. osztályába  jár. A kisvárdai Római Katolikus Egyházközség tagjaként és mint egyháztanács tag igyekszem mindenkinek a segítségére lenni, tudásomhoz mérten a közösség minden napjait megkönnyíteni.


Boriné Dr. Arnóczki Marianna

Boriné Dr. Arnóczki Marianna vagyok, 1986-ban születtem Kisvárdán és azóta is itt élek. Férjemmel 2015-ben kötöttünk házasságot a Kisvárdai  Római Katolikus Templomban és együtt neveljük a kisfiúnkat katolikus hitben. 2010-ben végeztem a Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának jogász szakán,  2014. óta ügyvédként dolgozom Kisvárdán. 2016. óta vagyok az egyháztanács tagja. Jogászi végzettségemre tekintettel a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség jogszerű működését igyekszem elősegíteni.


Koszta Mariann – jegyző

Koszta Mariann vagyok, 1982-ben születtem Kisvárdán. Mondhatom, hogy itt nőttem fel a templom közelségében, hiszen 8 éves korom óta szolgáltam az oltár mellett ministránsként, felolvasóként, majd felcseperedvén testvéreimmel itt zenéltünk a vasárnapi szentmiséken. Itt váltam gyermekből kamasszá, majd felnőtté és édesanyává. 1 lányom született Réka, aki ma már 16 éves. 13 éve egyedül hordom tenyeremben a család minden szépségét és nehézségét, de hitem nem fogyatkozott meg ez idő alatt sem, igyekszem azt minden nap átadni gyermekemnek, családomnak, közösségemnek szeretetemmel együtt. Az egyházközség 2018-ban ajándékozott meg bizalmával és vehettem át Főtisztelendő Palánki Ferenc püspök atyától egyháztanácstagi kinevezésemet. Azóta számtalan egyházi esemény megszervezésében vettem részt – családi nap, táborok, ünnepi szentmisék, templombúcsúk, koncertek. Több éve szervezem minden évben a gyalogos zarándoklatot Máriapócsra, illetve az egyházi bál lebonyolítását is fő feladatomnak tekintem. Az egyházmegye 2019-ben újságírói és fotós médiaképzést indított Debrecenben, melyet sikeresen elvégeztem, így lettem az egyházmegye sajtómunkatársa, valamint egyházközségünk sajtófelelőse. Igyekszem írásaimmal és fotóimmal megörökíteni egyházi eseményeinket, ünnepeinket, rendezvényeinket. Az egyháztanácsban jegyzői feladatot látok el, valamint a nem régen alakult pénzügyi csoport tagja vagyok, továbbá a plébánia irodai tevékenységének feladatait, adminisztrációját, anyakönyvezését is segítem.  Cursillos tag vagyok, mely színesebbé és pompásabbá teszi hitéletemet és mindennapjaimat. Aktív tagja vagyok az NCD-nek, amely hiszem, hogy egyházközségünk mozgatórugójává válhat! Jelenleg fő állásban a Szent László Katolikus Intézményben dolgozom iskolatitkárként. Igyekszem hitemhez hű maradni, munkámmal, viselkedésemmel visszatükrözni munkatársaimnak, a diákoknak, hogy Isten mennyire szeret bennünket. Hálásan köszönöm az egyházközség híveinek, hogy fiatalként bizalmat szavaztak nekem és alkalmasnak találtak mindezen feladatok ellátására. Továbbra is kérem életemre és munkámra imájukat.


Deme Sándor

1968-ban születtem egy Kisvárdai 4 gyermekes család 2. gyermekeként. A római katolikus vallással szüleim által ismerkedtem meg, majd hittan, elsőáldozás, bérmálkozás, végül az ifjúsági hittannal kerültem aktívabb kapcsolatba. Ott ismerkedtem meg a feleségemmel. 1988-ban kötöttünk házasságot, két gyermekünk született, akiket igyekeztünk hitben nevelni. Az első Kisvárdán induló hitoktatói képzést elvégeztem 1991-ben. Kisvárdán a 3 – számú általános iskolában kezdtem tanulmányaim, majd az Ipari iskolában
villanyszerelőnek tanultam a Bessenyei György Gimnáziumban érettségiztem, majd vagyonvédelmet tanultam, végül Munkavédelmi és Villanyszerelői Technikumot végeztem. Jelenleg a MÁV Zrt Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen, Kisvárdai Felsővezetékes Szakaszán Erősáramú mesterként, mellette saját vállalkozásomban dolgozom.
1996-tól vagyok egyháztanácstag a kisvárdai egyházközségben, ahol a beruházási csoport tagja vagyok.


Dicső Lászlóné

Dicső Lászlóné – születési nevem: Masztics Veronika. Családomban – ahol születtem – a hitnek ereje, a munkának tisztessége volt. Azt is megtanultam, hogy senki mellett ne menjek el segítségnyújtás nélkül, aki hiányt szenved, – legyen az anyagi nehézség, szociális, vagy egyéb probléma. Két gyermekemnek is ezeket az alapvető erkölcsi normákat igyekeztem átadni. Hivatásom is a segítségnyújtás lett, főiskolán, majd egyetemen tanultam, így lettem szakvizsgázott szociálpolitikus. Őnkéntesként a Magyar Máltai Szeretetszogálat Kisvárdai csoportjának vezetője vagyok. Az elmúlt években mindig igyekeztem papjaink szolgálatát segíteni, templomunkat szebbé tenni, a hozzám fordulókat meghallgatni, segíteni. Rendszeresen látogatom az egyházközségünkhöz tartozó időseket, elviszem hozzájuk az Evangéliumot, meghallgatom panaszaikat, enyhítve ezzel magányukat.  Az Egyháztanácsban a karitatív munkát segítem, bizalommal fordulhat hozzám bárki, akinek szociális problémája van.


Dr. Dolhai Attila

Dr. Dolhai Attila vagyok, fogorvosként praktizálok. Kisvárdán születtem és itt is nőttem fel. Itt élek feleségemmel, aki a Kisvárdai Bessenyei György Gimnáziumban tanít. 3 gyermekünk van. A kisvárdai Római Katolikusokért Alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok. Képviselőtagként igyekszem aktívan részt venni a közösség életében.


Faragó Sándor – karnagy


Halász Péter

Halász Péternek hívnak. 1961-ben születtem Kisvárdán. Boldog házasságban élek feleségemmel, 4 gyermek édesapja vagyok. Kántori képesítésemet 2004-ben szereztem Debrecenben. 1973-tól kántorizálok Kékcsén, 2006-tól Kisvárdán és az egyházközséghez tartozó fíliákban. 1995-től egyéni vállalkozó vagyok. 2012-től Egyháztanácstagi kinevezést  kaptam, szeretettel tevékenykedem közösségünkben. Aktív tagja vagyok az NCD-nek, azon belül a fogadócsoportnak. Igyekszem ötleteimmel segíteni és támogatni az egyházközség munkáját.


Kaszásné Tóth Judit

Kaszásné Tóth Judit vagyok, 1970-ben születtem Miskolcon. Gyermekkoromat Tiszabercelen töltöttem, római katolikus családom, egyháztanácstag édesanyám, nagyszüleim hite és hitelessége nagy hatással volt keresztény felnőtté válásomra. Középiskolai tanulmányaim a Rákóczi Gimnáziumban végeztem Sárospatakon. A debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem magyar nyelv és irodalom – angol nyelv és irodalom szakán szereztem diplomát 1993-ban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem posztgraduális képzésein szereztem pedagógus szakvizsgáim: magyar nyelv és irodalom vezetőtanári (2005) és közoktatási vezető (2016) szakon. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán tehetségfejlesztő szaktanácsadó végzettséget szereztem 2012-ben. 1993 óta vagyok középiskolai pedagógus, pályám kezdetétől katolikus intézményben tanítok. Keresztény pedagógusként úgy élem életem, mint aki meghívást kapott a hit, a lélek, a szellem, a tudás katedrálisának építésére. Fontos számomra a JELENLÉT, példának lenni, hűségesnek maradni kicsiben és nagyban, a szolgáló szeretet gyakorlásában élen járni, a kisközösségek megtartó erejét, az értékelvű életvezetést közvetíteni a fiatalok számára. 2019-ben kaptam intézményvezetői megbízásom Palánki Ferenc püspök úrtól, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztoráról a kisvárdai Szent László Katolikus Gimnázium, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda intézményébe. Azóta életem Kisvárdához kötődik. Intézményvezetőként kezdettől fogva természetes számomra, hogy a kisvárdai Szent Péter és Pál
plébániatemplomban ünnepeljem a legszentebb áldozatot, hiszen a diákok, szülők előtt mindig is személyes példával igyekeztem élen járni. Linzenbold József esperes-plébános atya felkérésére, mint a Szent László Katolikus Intézmény vezetője lettem a képviselőtestület tagja 2019-ben. Részt veszek az egyházközségi NCD munkájában, a vendégváró csoport tagja vagyok. A képviselőtestület tagjaként a többcélú Szent László Katolikus Középiskola és az egyházközség kapcsolattartásáért vagyok felelős. Személyesen és római katolikus kollégáimmal részt veszünk ünnepek alkalmával a templom díszítésében, az egyházközségi jótékonysági bál szervezésében, ifjúsági programokon, diákjainkkal az októberi rózsafüzér ájtatosságokon, a keresztút imádkozásában, adventi műsor készítésében, stb. Örömömre szolgál, hogy diákjaink intézményi szentmiséi számára a plébániatemplom otthont ad, számíthatunk a pedagógus lelkigyakorlatok alkalmával is az egyházközség segítségére. Beiskolázásunkat segíti az iskolánk számára biztosított hirdetőtábla is a templom előterében. Intézményem és az egyházközség kapcsolatának építésén kívül a továbbiakban magyartanári tapasztalataimra is számíthat az egyháztanács.


Kovács Zoltán – pénztáros

1979-ben születtem és Ajakon nevelkedtem, ahol megkaptam a római katolikus vallásom alapjait. 2008-ban kötöttem egyházi és polgári házasságot párommal Ajakon és Kisvárdába költöztünk feleségemmel. Így 2008-ban kezdtünk a kisvárdai római katolikus templomba misére járni és megismerni a kisvárdai római katolikus közösséget. 5 éve vagyok az egyháztanács tagja, ahol igyekszem pénzügyi tudásommal segíteni a gazdálkodást és igyekszem családommal aktívan részt venni az egyházközség mindennapjaiban és ünnepi alkalmaiban. Jelenleg Kisvárda egyik bankjának vagyok a fiókvezetője 2004-től. Két gyermekünk –Gréta (12éves) és Gergő (10éves) – a Szt. László Katolikus Általános Iskola tanulói, míg feleségem 2018-tól matematika tanárként dolgozik a Szt László Katolikus Gimnáziumban. Igyekszünk gyermekeinket a római katolikus hitre nevelni és reméljük, hogy nézeteik alapjává fog válni felnőtt korukra. Gergő jelenleg ministránsként igyekszik szolgálni a közösséget, míg Gréta a kórus tagjaként a hangjával igyekszik emelni ünnepeink fényét Faragó Sándor karnagy irányítása mellett.


Mezei András

Mélyen vallásos, római katolikus család harmadik gyermekeként születtem 1980-ban. Ifjú koromat nagy családban és hagyományokkal ötvözött közösségben töltöttem Ajakon, melynek hatására én is elköteleződtem az egyházi közösség iránt: ministráltam, cserkészkedtem, majd egyházi középiskolába jártam. Egyetemi éveimet Budapesten töltöttem, majd 2008-ban egyházi házasságot kötöttem, azóta lakom Kisvárdán és vagyok lelkes tagja a kisvárdai egyházközségnek. 2017 óta vagyok az egyháztanács tagja, ezen belül főleg a műszaki csoport munkáját segítem.


Polyák Tamás – világi elnök

Polyák Tamás vagyok, itt születtem Kisvárdán és itt is élek feleségemmel és 3 gyermekünkkel. Feleségem a Szent László Iskola tanítónője, gyermekeink is ebbe az intézménybe járnak. Már gyermekként tagja voltam egyházközségünknek ministránsként, ifjúsági csoport tagjaként. Családalapítás után is itt maradtunk és immár felnőttként veszem ki a részem az egyházközség életéből. Plébánosunk akolitusi szolgálatra kért fel, és azóta is az oltár körül látok el feladatokat. Igyekszem egyházi ünnepeink, eseményeink, rendezvényeink szervezésében aktívan részt venni és egyházközségünk több csoportjában is jelen lenni.


Ragányné Poncsák Pálma

Ragányné Poncsák Pálma vagyok. Kisvárdán születtem és az egyetemi éveket leszámítva azóta is itt élek. Közgazdász a végzettségem. Kereskedelmi vezetőként dolgozom a Caroflex KFT-nél, a férjemmel együtt. Mindketten római katolikusok vagyunk, így együtt veszünk részt a szentmiséken és egyéb egyházközségi rendezvényeken. Tagja vagyok az Egyháztanácsnak 2014 óta. A Kisvárdai Római Katolikusokért Alapítványban az alapítói jogokat gyakorlom. Az alapítvány munkájában is részt veszek, mellyel támogattuk többek között a hittan táborokat, időseket, élelmiszer gyűjtést is,valamint  egy díjat is létrehoztunk, melyet minden évben egy fő nyer el, aki sokat tett az egyházközösségért. Részt vettem az egyházközség fejlesztését célul kitűző  NCD programban. Tagja vagyok a Cursillo közösségnek is. A férjemmel együtt rendszeresen részt  veszünk az egyházi rendezvényeken, családi napokon, bálokon is. Igyekszünk segíteni is, ahol tudunk. Gyermekeink is aktívan részt vettek az egyházközség életében, és ezt folytatják felnőtt életükben is, de már Budapesten.


Takácsné Makrai Éva Katalin

Gyermekkoromat Nógrád megyében töltöttem, ahol mélyen hívő, vallását gyakorló római katolikus családban nevelkedtem. Szülővárosomban, Balassagyarmaton végeztem középiskolai tanulmányaimat, majd Esztergomba kerültem, ahol tanító lettem. 1988-tól tanítok Kisvárdán, ahol 2009-ben a Szent László Katolikus Általános Iskola alapítója és első tanítója vagyok.
Mindkét gyermekünk ebben az intézményben végezte középiskolai tanulmányait, mely időszakra szívesen tekintünk vissza. Egyházközségünk életének mindig igyekeztem tevékeny részesévé válni. Szeretettel és örömmel szervezem a Nyitott Templomok Éjszakáját, valamint az aktuális ünnepekhez kapcsolódó tevékenységeket. Hiszem, hogy fontos teendőnk és küldetésük is egyben, hogy az egyházközségi programok által közelebb kerülhessünk egymáshoz a hívekkel.


Votykuné Aradi Angéla

Votykuné Aradi Angéla vagyok, Kisvárdán születtem és itt végeztem általános és középiskolai tanulmányaimat is. 2001-ben a Nyíregyházi Főiskola Hittanári-Történelem szakán szereztem első diplomáimat, majd 2008-ban elvégeztem a Hittanár- Nevelőtanári Mesterképzést. 2001. szeptember 1-je óta a Kisvárdai Római Katolikus Egyházközség főállású hitoktatója vagyok. Férjemmel 1999-ben házasodtunk össze, 2004-ben és 2012-ben születettek meg gyönyörű gyermekeink. A gyermekek különös helyet foglalnak szívemben, már gyermekkorom óta tudtam, hogy én más nem lehetek, csakis tanár. Abban, hogy a „hit oktatója” lettem a Jóisten vezérelt és segített. Célom, hogy a gyermekek általam ismerjék meg a Jóisten szeretetét és segítségemmel ki tudjanak alakítani egy egészséges és személyes Istenkapcsolatot. Nagyon fontos számomra a személyes példaadás és a hitelesség. Éppen ezért egyedül nem mehetek ezen az úton, hanem csak is a családommal együtt. Fontos, hogy tisztában legyek önmagammal, hogy beszélni tudjak a saját hitemről, a személyes Istenkapcsolatomról, sikereimről, de a hibáimról is. Így lehet a gyermekekkel egy őszinte, bizalmi kapcsolatot kialakítani. Hitvallásom: „Hogy ki az ember, megmutatja az öltözete, a nevetése és a járása.” Sir 19,30
Hitoktatóként számomra nagyon fontos a nevetés, a mosoly, a vidám öltözet, hiszen hogyan is tudnám ezek nélkül közvetíteni Isten mérhetetlen szeretetét, az örömöt, az Örömhírt diákjaim felé. A szeretetet csak szeretetkapcsolatokon keresztül lehet átadni. 2008 -ban az Egyháztanács tagjaként a hitoktatási csoport vezetője lettem. Plébános atya munkáját a hitoktatással, ifjúsággal, gyermekekkel kapcsolatos dolgokban igyekszem segíteni. Jelenleg a Szent László Katolikus Gimnázium, Technikum, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Kollégium és Óvoda főállású hitoktatója vagyok. Óvodától Középiskolás korosztályig nevelem a rám bízott gyermekeket. Jóisten segítségét kérem, hogy vezéreljen utamon, és töltse el szívemet nagy-nagy szeretettel, hogy munkámat a szeretet jegyében, örömmel, mosollyal tudjam végezni.